Naslovna

Search our Site

images/iacf1.jpg

Projekat - Podrška razvoju kapaciteta strateškog upravljanja i EU integracija u MUP

Program ima za cilj da podrži Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije (u daljem tekstu: MUP) u razvoju organizacionih kapaciteta upravljanja po dubini u dve ključne oblasti predstojećeg fokusa politike, odnosno strateškog upravljanja i EU integracija, sa ciljem da doprinese povećanju ekonomičnosti, čime se direktno poboljšava javna bezbednost...

PROČITAJ VIŠE

Program - Razvoj Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije

Program ima za cilj transformaciju MUP-a Republike Srbije u civilnu policijsku službu u skladu sa najboljim evropskim standardima uz poštovanje ključnih vrednosti, strukture i radnih metoda sa ciljem da se obezbedi unutrašnja bezbednost, da se integrišu “Acquis Communitaire” i da se ispune zahtevi za pristup EU.

PROČITAJ VIŠE

Događaji - Video

Nj. E. gospodin Jan Lundin, Ambasador Švedske

14. septembar 2017.

PROMOCIJA PRIRUČNIKA ZA POM I STRATEŠKE PROCENE JAVNE BEZBEDNOSTI

PROČITAJ VIŠE

Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Vesti - SPAP III

apostrof"Sporazumi o realizaciji projekata predstavljaju nastavak saradnje Švedske i Srbije i doprinose jačanju saradnje u implementaciji poglavlja 24, koje je krucijalno za razvoj MUP-a. To poglavlje nije nešto što ispunjavamo zbog EU, već da bismo dostigli standarde u MUP-u koji su važni za sve građane."

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije, Nebojša Stefanović

Izjave

“U svakoj zemlji policija čini najvažniju i najosetljiviju kariku izmedju države i gradjanina. Taj odnos bi trebalo da bude prožet zasluženim uzajamnim poštovanjem i razumevanjem. Švedska je dugi niz godina sprovodila policijske reforme u duhu svog članstva u Evropskoj uniji i sad želi da podrži Srbiju na tom putu”.
 

testimonial 1 Nj. E. gospodin Jan Lundin
Ambasador Švedske
"Želeo bih da istaknem da smo kao implementacioni partner izuzetno ponosni što smo u prilici da podržimo MUP u najvažnijim reformskim procesima kroz koje svaka organizacija mora proći u cilju podizanja efikasnosti i delotvornosti rada. Projekat je usmeren na dva veoma važna suštinska cilja: podrška nastavku izgradnje kapaciteta za strateško upravljanje kao i podrška sprovodjenju aktivnosti iz Akcionog plana za Poglavlje 24. Ova dva cilja su povezana i medjuzavisna. Projekat će pomoći MUPu u definisanju i kreiranju ključnih strateških analiza i dokumenata neophodnih za održiv sistem strateškog upravljanja. Pomenuću Stratešku procenu javne bezbednosti, Funkcionalnu analizu Direkcije policije, Strateški plan Direkcije policije, Strategiju razvoja MUPa, Strategiju komunikacije kao i Strategiju ljudskih resursa. Sve ovo biće praćeno i adekvatnom obukom iz oblasti menadzmenta ali i obukom koja je u direktnoj vezi sa procesom EU integracija sa fokusom na Poglavlje 24.”
 

testimonial 1 Nemanja Milošević
Projekt menadžer, IMG
"SIDA je kao donator tokom proteklih godina značajno investirala u reforme Ministarstva unutrašnjih poslova kako na operativnom tako i na strateškom nivou. Pozitivne promene su uočljive, a one su rezultat prevashodno podrške i razumevanja viših rukovodioca korisnika (MUP-a) ali i pažljivo dizajniranog procesa upravljanja promenama. Sve aktivnosti, ne samo u ovom, već i u drugim povezanim projektima su usklađene sa ciljem maksimizovanja pozitivnog horizontalnog efekta. Ovo je omogućilo Ministarstvu unutrašnjih poslova da postigne željene rezultate na najefektivniji i najekonomičniji mogući način. Posao nije završen i još mnogo je ostalo da se uradi. Imajući ovo u vidu, iz perspektive upravljanja promenama jedna od najvažnijih investicija je fokusirana na održivost samih reformi i lokalno vlasništvo nad njima gde god moguće. Ovo stavlja ljude i tehnologiju u centar ove važne intervencije.”
 

testimonial 1 Amadeo Watkins
Key Expert
"Partnerstvo između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i švedske policije ima dugu i uspešnu istoriju praćenu odličnom saradnjom. Podrška švedske policije Srbiji započeta je 2004. a program koji je u toku sprovodi se pod nazivom “Program podrške švedske policije 2016 - 2018. (SPAP II)”. Moderno i demokratsko obavljanje policijskih poslova podrazumeva zaštitu i služenje zajednici i građanima. Kako bi se to postiglo, opšti cilj programa je doprinos daljem razvoju srpske policije u policijsku službu koja će odgovarati na potrebe građana Srbije i koja će biti usaglašena sa najboljim evropskim praksama kada su u pitanju ključne vrednosti, struktura i metode rada. Program predstavlja podršku sistematskom pristupu kako bi se povećala efikasnost, održivost i odgovornost unutar MUP-a. Fokus švedske pomoći i podrške jeste u sledećem: strateško planiranje u MUP-u, razvoj forenzičkog rada i uviđaja lica mesta (sa fokusom na rodno zasnovano nasilje) u srpskoj policiji, uvođenje koncepta Policijskog obaveštajnog modela (POM) i podrška razvoju rodne agende u Ministarstvu unutrašnjih poslova.”
 

testimonial 1 Maks Luteman
Rukovodilac Programa podrške švedske policije 2016 - 2018.

Prijavite se za
newsletter...

Web sajt je finansiran iz Programa ”Podrška razvoju kapaciteta strateškog
upravljanja i evropskih integracija u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije”

znswedznmupznimg