Događaji

Search our Site

Strateški menadžment i EU integracije 2016

Strateški menadžment i EU integracije 2017

April 2017

- KURS ENGLESKOG JEZIKA


10.-13. APRIL 2017. - KURS - POLICIJSKI MENADŽMENT - SPECIALIZED POLICE MANAGEMENT - BEOGRAD


24.-27. APRIL 2017. - KURS - OPŠTI MENADŽMENT - GENERAL MANAGEMENT - BEOGRAD


25.-28. APRIL 2017. - KURS - PRAVO EU

Maj 2017

- KURS ENGLESKOG JEZIKA


08.-11. MAJ 2017. - KURS - OPŠTI MENADŽMENT - GENERAL MANAGEMENT - BEOGRAD


22.-26. MAJ 2017. - KURS - POLICIJSKI MENADŽMENT - SPECIALIZED POLICE MANAGEMENT - NOVI SAD


24. MAJ 2017. - DRUGI SASTANAK PREGOVARAČKIH GRUPA CRNE GORE I SRBIJE ZA POGLAVLJE 24


29. MAJ - 02. JUN 2017. - KURS - POLICIJSKI MENADŽMENT - SPECIALIZED POLICE MANAGEMENT - NIŠ


29. MAJ 2017. - PODRŠKA JAČANJU FUNKCIJE MONITORINGA I EVALUACIJE


30. MAJ - 02. JUN 2017. - KURS - PRAVO EU

Jun 2017

- KURS ENGLESKOG JEZIKA


06.-09. JUN 2017. - KURS - UVOD U FUNKCIONISANJE EU


18.-24. JUN 2017. - STUDIJSKA POSETA BARSELONI I MADRIDU


19.-22. JUN 2017. - KURS - OPŠTI MENADŽMENT - GENERAL MANAGEMENT - NOVI SAD


27.-30. JUN 2017. - KURS - UVOD U FUNKCIONISANJE EU

Novembar 2017

- KURS ENGLESKOG JEZIKA


6. - 9. NOVEMBAR 2017. - KURS OPŠTI MENADŽMENT - BEOGRAD


14. - 16. NOVEMBAR 2017. - UVOD U FUNKCIONISANJE EU - BEOGRAD


14. - 16. NOVEMBAR 2017. - SAP WEST BALKANS SKUP U BERLINU


20. - 24. NOVEMBAR 2017. - KURS POLICIJSKOG MENADŽMENTA - BEOGRAD


23. - 24. NOVEMBAR 2017. - KURS PRAVO EU - BEOGRAD


30. NOVEMBAR 2017. - STUDIJSKA POSETA AUSTRIJSKOM MUP-U

Decembar 2017

11. - 15. DECEMBAR 2017. - KURS POLICIJSKOG MENADŽMENTA - BEOGRAD


12. - 14. DECEMBAR 2017. - UVOD U FUNKCIONISANJE EU - BEOGRAD


21. - 22. DECEMBAR 2017. - KURS PRAVO EU - BEOGRAD

SPAP II 2017

SPAP II 2018

Web sajt je finansiran iz Programa ”Podrška razvoju kapaciteta strateškog
upravljanja i evropskih integracija u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije”

znswedznmupznimg