SPAP II i III

Search our Site

spap1

PROGRAM - RAZVOJ MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE 2016 – 2018. (SPAP II)

PROGRAM - RAZVOJ MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE 2019 – 2020. (SPAP III)

 
Program ima za cilj transformaciju MUP-a Republike Srbije u civilnu policijsku službu u skladu sa najboljim evropskim standardima uz poštovanje ključnih vrednosti, strukture i radnih metoda sa ciljem da se obezbedi unutrašnja bezbednost, da se integrišu “Acquis Communitaire” i da se ispune zahtevi za pristup EU.
 

 

Program se sastoji od četiri komponente:

• STRATEŠKO PLANIRANJE
• RODNA AGENDA
• POLICIJSKO - OBAVEŠTAJNI MODEL
• RAZVOJ FORENZIKE I FORENZIČKE OBRADE LICA MESTA

 

planiranje

 

STRATEŠKO PLANIRANJE

Specifična svrha ovog projekta je da pruži podršku i izgradi kapacitete novog sektora odgovornog za EU integracije i strateško planiranje...

procitaj vise


 

policajke

 

RODNA AGENDA

Razvijanje rodne agende u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije koji za cilj ima adekvatnu rodnu zastupljenost na svim nivoima...

procitaj vise


 

 
fotoPOM

 

POLICIJSKO - OBAVEŠTAJNI MODEL

Uspostavljanje modela policije vođene obaveštajnim radom (ILP- Inteligence lead Police)

procitaj vise


 

forenzika

 

RAZVOJ FORENZIKE I FORENZIČKE OBRADE LICA MESTA

Razvoj sistema za kriminalističko – tehničku i forenzičku obuku u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije

procitaj vise


 

 

Web sajt je finansiran iz Programa ”Podrška razvoju kapaciteta strateškog
upravljanja i evropskih integracija u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije”

znswedznmupznimg