SPAP II

Search our Site

artfotoPOMPROJEKTNA KOMPONENTA „USPOSTAVLJANJE POLICIJSKO-OBAVEŠTAJNOG MODELA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE - PROJEKAT POM“: 

Ovaj projekat/komponenta ima za cilj da pruži podršku Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije u implementaciji Policijsko-obaveštajnog modela (engl. Intelligence Led Policing), kroz nastavak razvoja kapaciteta i uslova potrebnih za implementaciju savremenog POM-a, kao sistematičnog modela upravljanja, kako bi se transformisao rad srpske policije iz reaktivnog u proaktivni. Ovaj model će unaprediti upravljanje policijskim poslovima a posebno u sprečavanju i suzbijanju kriminala. Ujedno će usaglasiti policijsku praksu u Srbiji sa evropskim standardima.
Suština ovog modela jeste da se utvrđuju prioriteti rada, strateški i operativni ciljevi Direkcije policije i donose odluke o preduzimanju policijskih poslova na osnovu izrađenih analitičkih proizvoda.
POM obezbeđuje efektivnije, efikasnije i ekonomičnije upravljenje policijskim poslovima, koje se sagledava kroz stepen ostvarenja definisanih ciljeva; odnos angažovanih resursa (ljudskih, materijalnih, vremena) i dobijenih rezultata /učinka; odnos uloženog u proces i dobijenog kao proizvod / rezultat, izražen kao ekvivalent u novcu;
 
Očekuje se da će uvođenje POM-a doneti brojne prednosti i unapređenje policijskog rada:  
• Proaktivan pristup,
• Definisanje prioriteta i ciljeva,
• Racionalnije korišćenje ljudskih i materijalnih resursa,
• Efikasnije upravljanje informacijama ,
• Saradnju i partnerstvo sa drugim subjektima na sprovođenju zakona,
• Identifikaciju preventivnih mera,
• Transparentan i dokumentovan proces donošenja odluka,
• Uspešno upravljanje policijskim poslovima i dobru analizu rizika na osnovu kriminalističko-obaveštajnih informacija,
• Usmereno prikupljanje podataka i informacija u skladu sa definisanim ciljevima, prioritetima i potrebama.
 
Kao krajnji rezultat sprovedenih aktivnosti na uspostavljanju POM-a očekuje se povećana bezbednost zajednice koja se ugleda u manjoj stopi kriminala, povećanom otkrivanju i rasvetljavanje krivičnih dela i  prekršaja, bezbednijim učesnicima u saobraćaju i  povećanoj bezbednosti granice.

Web sajt je finansiran iz Programa ”Podrška razvoju kapaciteta strateškog
upravljanja i evropskih integracija u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije”

znswedznmupznimg