Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

smiei sr

PODRŠKA RAZVOJU KAPACITETA ZA STRATEŠKO UPRAVLJANJE I EU INTEGRACIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE

 

Korisnik: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
Donator: Swedish International Development Agency - Sida
Implementaciona organizacija: International Management Group - IMG
Trajanje: Decembar 2015. - maj 2020.

 
Program ima za cilj da podrži Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije u razvoju organizacionih kapaciteta upravljanja po dubini u dve ključne oblasti predstojećeg fokusa politike, odnosno strateškog upravljanja i EU integracija, sa ciljem da doprinese povećanju ekonomičnosti, čime se direktno poboljšava javna bezbednost, transparentnost i što je najvažnije, napori za pridruživanje EU.

 

Program se sastoji od dve komponente:

 

smiei2

 

STRATEGIJSKI MENADŽMENT

STRATEGIJSKI MENADžMENT je fokusirana na povećanje kapaciteta i izgradnju sistema(poslovnih procesa) za strateški menadžment  po dubini strukture Ministarstva , od područne policijske uprave i njihove upravljačke strukture, logistike i sektora analize.  Ova komponenta je fokusirana na sledeće očekivane rezultate:

• Povećanje kapaciteta Direkcije policije Ministarstva unutrašnjih poslova (na osnovu modela strateškog planiranja)  
• Direktna ekspertska podrška u daljim organizacionim promenama u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Direkciji policije  
• Razvoj strateških dokumenata kroz analizu i sačinjavanja nacrta strateških dokumenata kao što su Strateški plan Direkcije policije i  Strategije upravljanja ljudskim resursima;

procitaj vise


smiei3

 

PODRŠKA EU INTEGRACIJAMA

PODRŠKA EU INTEGRACIJAMA je fokusirana ka unapređivanju svih funkcija i kapaciteta Ministarstva u vezi sa procesima pristupanja. Ova komponenta se fokusira na sledeće rezultate:

• Obezbediti razvoj kapaciteta kroz sprovođenje treninga i kurseva u specifičnim oblastima vezanim za proces pristupanja EU i predstojećim pregovorima, kao što su pravo EU, pregovori sa EU i EU engleski jezik;
• Poboljšati poslovne procese MUP-a u vezi sa procesima pristupanja EU, pružajući koherentan proces upravljanja kroz organizacionu strukturu kroz ekspertsku podršku, studijske posete zemljama članicama EU, putovanjima u zemlje koje predsedavaju EU i lekcije iz susednih zemalja;
• Unapređenje EU strateške komunikacije kroz razvoj funkcije interne komunikacije, kao osnovnog uslova za promenu i proces pristupanja EU, putem informisanja i edukacije zaposlenih i na taj način podržati reforme vezane za EU kroz EU facilitacione sastanke, tim bilding vežbe i konferencije posvećene pitanjima EU.

procitaj vise


 

Web sajt je finansiran iz Programa ”Podrška razvoju kapaciteta strateškog
upravljanja i evropskih integracija u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije”

znswedznmupznimg