Vesti - SPAP II

Search our Site

Na dvodnevnom skupu koji je održan 4. i 5. decembra na Zlatiboru predstavljeni su rezultati uspostavljanja i početka primene policijsko-obaveštajnog modela u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije.

U Beogradu je u periodu od 26. do 28. novembra održan okrugli sto temu ,, Ilegalna trgovina malokalibarskim i lakim naoružanjem i eksplozivnim materijama-mogućnost dalje saradnje“ u okviru programa „Razvoj Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije 2016 -2018.“ koji sprovodi švedska policija u MUP-u Srbije uz finansijsku podršku Vlade Švedske.
Cilj ovog skupa je razgovor i razmena iskustava između švedske i sprske policije o tome šta možemo da uradimo zajedno kako bismo se suočili sa ilegalnim transferom, destabilizacijom akumulacije i zloupotrebom lakog i malokalibarskog naoružanja i njihove municije kao ključnih pokreta konflikta. Diskusija tokom tri dana okruglog stola bi trebalo da dovede do identifikacije zajedničkog osnova za saradnju srpske i švedske policije na ovom području.

15. i 16. novembra 2018. u Aranđelovcu je održan dvodnevni seminar koji predstavlja završetak obuke visokih rukovodilaca u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije za pitanja rodne ravnopravnosti koji se realizuje u okviru programa „Razvoj Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije 2016 -2018.“ koji sprovodi švedska policija u MUP-u Srbije uz finansijsku podršku Vlade Švedske, a čiji je deo projekat „Razvijanje rodne agende u Ministarstvu unutrašnjih poslova“.