Vesti - SPAP II

Search our Site

U zgradi Palata Srbije 1. novembra 2018. izložena je postavka forenzičke opreme donirane od strane švedske policije zajedno sa fotoretrospektivom dosadašnjih projekata koji su usmereni na razvoj forenzike i forenzičke obrade lica mesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije koji se uz podršku Vlade Švedske sprovode od 2004. godine.

Od 25. do 26. oktobra u hotelu "Grand" na Kopaoniku je održan tradicionalni osmi Seminar forenzike sa temom “Forenzička psihologija, nauka proistekla iz prakse”.

Od 30. do 31. maja 2018. na Borskom jezeru održan dvodnevni seminar za predstavnike policijskih uprava Bor i Zaječar i saradnike iz područnih centara za socijalni rad, sudova, tužilaštva, zdravstvenih i drugih ustanova koje sarađuju u forenzičkom tretmanu lica mesta kod krivičnih dela.