Vesti - SPAP II

Search our Site

Unapređenjem forenzičkog postupka do efikasnije istrage slučajeva nasilja u porodici i krivičnih dela iz oblasti polnih sloboda.

U Vršcu je održan dvodnevni seminar „Forenzički tretman lica mesta kod nasilja u porodici i krivičnih dela iz oblasti polnih sloboda“ koji se održava u okviru programa Švedsko- srpske policijske saradnje, u kojem je jedan od projekata „Razvoj forenzike i forenzičke obrade lica mesta 2016 – 2018“.

Projekat koji finasira Vlada Kraljevine Švedske, sprovode u saradnji Nacionalni kriminalistički centar Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i švedska policija.

Skup je 23. februara otvorio Zvezdan Radojković, pomoćnik direktora policije koji je istakao značaj podrške koju švedska vlada već godinama pruža srpskom Ministarstvu unutrašnjih poslova kroz različite projekte. Naveo je da su ovakvi skupovi namenjeni edukaciji u smislu preuzimanja najviših standarda u postupanju policije, koji su naročito važni za ispunjavanje zahteva aktuelnog poglavlja 24. Posebnu snagu ovom skupu daje multidisciplinarni pristup istragama ovakvih delikatnih krivičnih dela i prisustvo predstavnika tužilaštva, centara za socijalni rad, zdravstvenih ustanova na seminaru i uključenost u sam proces istrage i procesuiranja slučajeva nasilja u porodici i krivičnih dela iz oblasti polnih sloboda.

Prisutnima se na otvaranju seminara obratio i Hans Jarvestam, šef programa švedske policije i pozdravio prisutne u ime švedske policije i programa Švedsko srpske policijske saradnje. Istakao je činjenicu da je Švedska policija prisutna u Srbiji od 2004. godine, a kroz različite programe i projekte Švedska vlada je opredeljena da pruža kontinuiranu podršku srpskoj policiji jer Švedska želi da vidi Srbiju kao punopravnog člana Evropske unije. Od 2012 do 2015 Švedska je donirala preko 5 miliona evra kroz projekte razvoja forenzike, programe strateškog planiranja i upravljanja , kao i kroz projekat poznat kao Policijski obaveštajni model (POM). U toku je novi program podrške MUP- u u različitim segmentima, od čega je posebna pažnja usmerena na temu rodne ravnopravnosti. Istakavši podatak da je u Srbiji u toku prošle godine preko 30 žena izgubilo život u krivičnim delima, porodičnog i rodno zasnovanog nasilja, Jarvestam je naglasio značaj unapređenja i obuke u postupcima istrage ali i prevencije ovakvih dela.   

 

image
 

Forenzički tretman

Vršac 24. februar 2017.
image
 

Forenzički tretman

Vršac 24. februar 2017.
image
 

Forenzički tretman

Vršac 24. februar 2017.

 

Na prvom danu seminara su govorili i Lazar Nešić načelnik Nacionalnog kriminalističko-tehničkog centra, Dragan Božanić, ekspert za pitanja ravnospravnosti polova, Anđelko Marić QMS menadžer o važnosti akreditacije poslova vršenja uviđaja, Nenad Aranitović forenzičar, Anđelka Vučetić Dragović i Jelena Stošić DNK analitičari, Ivana Bugarski i Anka Vukanić toksikolozi.

Drugi dan seminara posvećen je izlaganjima forenzičkih psihologa Jelice Nedeljković i Dejana Kojića, kao i kriminalističkog inspektora Siniše Tomića.   

Na seminaru, pored predstavnika policije i stručnjaka za forenziku, učestvuju i sudije, tužioci, predstavnici centara za socijalni rad, sektora zdravstva, nevladinih i međunarodnih organizacija.


VIDEO


preuzmi