Vesti - SPAP II

Search our Site

Radionica posvećena formiranju Inicijativnog odbora za uspostavljanje Mreže žena u MUP Republike Srbije.

U cilju stvaranja svih neophodnih preduslova za formiranje Asocijacije /Mreže žena u MUP Republike Srbije, u periodu od 18. do 20. aprila 2017. godine, u Sremskim Karlovcima je održana Radionica posvećena formiranju Inicijativnog odbora za sprovođenje aktivnosti na uspostavljanju Asocijacije/Mreže žena u MUP Republike Srbije, definisanju vizije, misije i ciljeva Mreže kao i plana aktivnosti. Polazeći od primera dobre prakse i naučenih lekcija iz prethodnog perioda, koje su ukazale na potrebu planskog i organizovanog pristupa formiranju Mreže - koji će predvideti sve neophodne korake za stvaranje optimalnih preduslova da takva misija bude efikasna, organizovana je trodnevna Radionica u Sremskim Karlovcima, za 20 predstavnika MUP-a Republike Srbije, koji će biti nosioci budućih aktivnosti na formiranju Asocijacije/Mreže. Na radionici učešće je uzela i predstavnica Mreže žena policajaca Republike Srpske, Sanja Sumonja, koja je i koordinatorka Internacionalne mreže žena policajaca, za Centralnu i Istočnu Evropu.

 


preuzmi