Vesti - SPAP II

Search our Site

U Beogradu je, 15. i 16. juna 2017. godine, održan Seminar posvećen razvijanju Gender coaching programa  za visoke rukovodioce u Direkciji policije MUP Republike Srbije, po uzoru i na osnovu iskustava implementacije ovog modela u policiji Švedske, i  prilagođavanju programa uslovima i potrebama policije Srbije.

Ovaj specifičan model podučavanja namenjen je visokim rukovodiocima policije kako bi bili spremni i kompetentni da razumeju i kroz proces rukovođenja i upravljanja, svakodnevno,  implementiraju politiku jednakih mogućnosti i poštovanja različitosti u policiji, kao pretpostavke razvoja i unapređenja policijske organizacije i efikasnijeg odgovora na različite bezbednosne izazove za žene i muškarce u društvu.

Ekspertkinja za rodnu ravnopravnost iz Švedske predstavila je formu i sadržaj Programa koji se sprovodi u policiji Švedske, kao I svoja iskustva u radu sa visokim rukovodiocem policije Švedske na implementaciji ovog modela podučavanja i integraciji i primeni usvojenih znanja kroz svakodnevni policijski rad. Ovo kao i predstavljanje iskustva u implementaciji ovog programa u organima uprave Crne Gore (Ministarsvu odbrane) koje je prezentovala predstavnica UNDP/SEASAC, imalo je za cilj da se učesnici upoznaju I razumeju značaj, cilj i svrhu ovakvog oblika edukacije rukovodilaca policije; benefite od ovog progama kako za lični i profesionalni tako I za razvoj policijske organizacije; način izrade coaching programa, njegove segmente i način sprovođenja;  način povezivanja teorijskog I praktičnog segmenta, odnosno način integracije i primene stečenih znanja u svakodnevnom radu I kako da ovaj model edukacije prilagode svojim potrebama. Na rezultatima ovog Seminara bazirana je izrada Gender Coach Programa koji će biti implementiran u sistem obuke Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, kao I agenda prvog Seminara koji će krajem septembra meseca biti realizovan u okviru Programa.

 


preuzmi