Vesti - SPAP II

Search our Site

Seminar „Moć efikasne komunikacije“

U cilju podizanja kapaciteta članova Inicijativnog odbora za formiranje Asocijacije žena u MUP-u, sa akcentom na unapredjenju komunikacionih veština neophodnih za efikasnu promociju i komuniciranje misije, vizije i ciljeva buduće Asocijacije svim zaposlenim u MUP, dobijanja njihove podrške i uključivanja u rad Asocijacije, organizovan je Seminar u periodu od 22. do 24. maja 2017. godine, u Beogradu, pod nazivom „Moć efikasne komunikacije“.

Angažovani ekspert je održao obuku za 19 članova Inicijativnog odbora MUP-a koji je bio fokusiran na ovladavanje komunikacionim veštinama i razvijanje ličnih potencijala polaznika što je od posebnog značaja, ne samo za svakog pojedinca, već i  za ceo tim /Incijativni odbor/ kako bi bio  efikasniji, funkcionalniji i angažovaniji u sprovođenju svoje misije.

 


preuzmi