Vesti - SPAP II

Search our Site

U periodu od 28. do 30. marta 2017. godine, organizovana je studijska poseta MUP-u Republike Slovenije za 6 predstavnika MUP-a Republike Srbije koji učestvuju u implementaciji Projekta.

Cilj studijske posete MUP Republike Slovenije  je bilo neposredno upoznavanje sa strateškim pristupom u sprovođenju politike rodne ravnopravnosti u MUP i policiji Slovenije (izrada strateških i planskih dokumenata za primenu politike jednakih mogućnosti); zatim sa organizacionom strukturom koja podržava sprovođenje politike, strategije i planova implementacije i na kraju sa samom implementacijom ove politike pre svega kroz sve funkcije upravljanja ljudskim resursima (regrutacija, selekcija, razvoj i napredovanje).

Polazeći od sistema upravljanja ljudskim resurima, koji obuhvata i stvaranje sigurnog radnog okruženja jedan od ciljeva je bilo i upoznavanje sa načinom sprovođenja antidiskriminacione politike i zaštite zaposlenih od svih oblika diskriminacije na radu, posebno rodne diskriminacije i naročito seksualnog uznemiranja  (politike, propisi, procedure, mehanizmi- instrumenti zastite, priručnici, promotivni materijali, nacin zaštite zrtve diskriminacije i dr.).

 


preuzmi