Vesti - SPAP II

Search our Site

U Aranđelovcu je, u periodu od 31.10. do 02.11.2016. godine, realizovana Radionica pod nazivom „Uspostavljanje i primena procedura koje garantuju prevenciju i odgovor na slučajeve rodno zasnovane diskriminacije i seksualnog uznemiravanja žena i muškaraca zaposlenih u MUP“, na kojoj je izvršena kvalitativna analiza problema – neadekvanog odgovora i  neefikasnih internih mehanizama na ove slučajeve i definisanje preporuka za njihovo prevazilaženje.

Na Radionici je učestvovalo 40 predstavnika MUP-a, uglavnom viših rukovodilaca organizacionih jedinica koji imaju određenu nadležnost u zaštiti i reagovanju na slučajeve seksualnog uznemiravanja i rodne diskriminacije. Implementirane politike i mehanizme zaštite i reakcije na ovakve slučajeve, predstavili su policijski službenici policije Holandije /2/ i Švedske, a iskustva u postupanju u ovim slučajevima i predstavnici kancelarije Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, dok je predstavnica UN Women prezentovala mehanizam „osobe od poverenja“  - savetodavno telo predviđeno NAP-om za primenu Rezolucije 1325 SB UN „Žene, mir i bezbednost“.

Prilikom planiranja i realizacije dela Radionice značajnu podršku dala je Kancelarija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i poverenica Brankica Janković lično, kao i njena saradnica – pomoćnica Kosana Beker,  koja je i fasilitirala značajan deo Radionice.

 


preuzmi