Vesti - SPAP II

Search our Site

U Beogradu je u petak 15. septembra 2017. završen četvorodnevni seminar za POM kontakt osobe iz 27 policijskih uprava iz cele Srbije koji se održava u okviru programa Švedsko- srpske policijske saradnje, u kojem je jedan od projekata „Policijsko obaveštajni model“.

Projekat koji finasira Vlada Kraljevine Švedske, sprovode Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije i švedska policija. Cilj seminara je obuka POM kontakt osoba za dalje prenošenje informacija i znanja potrebnih za uvođenje ovog modela u rad srpske policije.

 

image
 

SEMINAR ZA POM KONTAKT OSOBE

Beograd 12. - 15. septembar 2017.
image
 

SEMINAR ZA POM KONTAKT OSOBE

Beograd 12. - 15. septembar 2017.
image
 

SEMINAR ZA POM KONTAKT OSOBE

Beograd 12. - 15. septembar 2017.

 

Radi bolje efikasnosti u radu, seminar je organizovan kao dvodnevni seminar za po 35 polaznika kako bi svi učesnici bili u prilici da na najbolji i najefektniji način usvoje znanja koja su im kao POM kontakt osobama potrebna za uvođenje ovog modela rada u svojim organizacionim jedinicama.

Skup je otvorio Bogoljub Živković, pomoćnik direktora policije koji je istakao značaj podrške koju švedska vlada već godinama pruža srpskom Ministarstvu unutrašnjih poslova kroz različite projekte. Gospodin Živković je istakao značaj i mesto ovog modernog modela policijskog rada i ciljeve i brojne zadatke koje Ministarstvo unutrašnjih poslova postavlja u narednom periodu kada je u pitanju uvođenje i sprovođenje POM-a.

 

image
 

SEMINAR ZA POM KONTAKT OSOBE

Beograd 12. - 15. septembar 2017.
image
 

SEMINAR ZA POM KONTAKT OSOBE

Beograd 12. - 15. septembar 2017.
image
 

SEMINAR ZA POM KONTAKT OSOBE

Beograd 12. - 15. septembar 2017.

 

Prisutnima se na otvaranju seminara obratio i Peter Valaste, menadžer projekta iz švedske policije i pozdravio prisutne u ime švedske policije i programa Švedsko srpske policijske saradnje. U svom izlaganju predstavio je iskustva uvođenja Policijsko obaveštajnog modela obavljanja policijskog posla u Švedskoj, istakao brojne prepreke i izazove sa kojima se švedska policija u tom dugogodišnjem procesu suočavala i naveo primere iz prakse koji pokazuju operativnu primenu ovog modela rada u svakodnevnom radu policijskih službenika.

 

image
 

SEMINAR ZA POM KONTAKT OSOBE

Beograd 12. - 15. septembar 2017.
image
 

SEMINAR ZA POM KONTAKT OSOBE

Beograd 12. - 15. septembar 2017.
image
 

SEMINAR ZA POM KONTAKT OSOBE

Beograd 12. - 15. septembar 2017.

 

Na seminaru je preko 70 učesnika iz 27 policijskih uprava iz cele Srbije, kao i predstavnika uprava u sedištu Direkcije policije (UKP, UP, USP, UGP) bilo u prilici da čuje predavanja članova projektnog tima za uvođenje POM-a – Nenada Kostadinovića i Dejana Milankovića iz MUP-a. Oni su predstavili koncept i način funkcionisanja ovog modela i istakli benefite efikasnosti, ekonomičnosti i efektivnosti u obavljanju policjskog posla. Uvođenje policijsko obaveštajnog modela strateško je opredeljenje MUP-a i nalazi se u Zakonu o policiji i deo je podzakonskih akata koji se tiču obavljanja policijskog posla. U živom dijalogu sa prisutnim učesnicima razjašnjene su mnoge dileme koje se tiču praktičnog sprovođenja određenih koraka u ovom modelu i razgovaralo se o mogućim izazovima koji ih na putu uvođenja i kasnijeg rada prema ovom modelu čekaju.

 

image
 

SEMINAR ZA POM KONTAKT OSOBE

Beograd 12. - 15. septembar 2017.
image
 

SEMINAR ZA POM KONTAKT OSOBE

Beograd 12. - 15. septembar 2017.
image
 

SEMINAR ZA POM KONTAKT OSOBE

Beograd 12. - 15. septembar 2017.
image
 

SEMINAR ZA POM KONTAKT OSOBE

Beograd 12. - 15. septembar 2017.
image
 

SEMINAR ZA POM KONTAKT OSOBE

Beograd 12. - 15. septembar 2017.
image
 

SEMINAR ZA POM KONTAKT OSOBE

Beograd 12. - 15. septembar 2017.

 

Komunikacioni ekspert, Vesna Milovanović iz agencije Media sector koja je angažovana na poslovima podrške realizaciji programa u segmentu komunikacije je održala predavanje ,,Prezentacione i komunikacione veštine” u cilju obuke polaznika seminara za bolje prenošenje znanja i informacija o POM-u od strane kontakt osoba u svojim organizacionim jedinicama.

U nastavku seminara učesnici su kroz praktičan rad na rešavanju određenih slučajeva bili u prilici da utvrde svoja znanja i veštine i steknu neophodne veštine koje sui m potrebne u daljem prenošenju informacija u svojim organizacionim jedinicama i praćenje uvođenja POM-a u policijskim upravama.

 

image
 

SEMINAR ZA POM KONTAKT OSOBE

Beograd 12. - 15. septembar 2017.
image
 

SEMINAR ZA POM KONTAKT OSOBE

Beograd 12. - 15. septembar 2017.
image
 

SEMINAR ZA POM KONTAKT OSOBE

Beograd 12. - 15. septembar 2017.