Vesti - SPAP II

Search our Site

U cilju podrške implementacionom procesu, projektni tim POM je preuzeo inicijativu i uz izuzetnu podršku profesora Milana Klisarića razvio predlog alata za procenu napretka u implementaciji POM koji je nazvan Plan evaluacije razvoja POM-a.

U cilju vođenja modela opisanog u POM priručniku u celoj organizaciji Direkcije policije na centralnom nivou, kao i u 27 područnih policijskih uprava biće potrebno testiranje modela i pažljiv razvoj pre opšteg uvođenja ovog koncepta. U skladu sa tim, određeno je 4 pilot regija (Novi Sad, Kraljevo, Valjevo i Leskovac) u kojima se POM model najpre uvodi tokom perioda od 2016. – 2018. godine. Iskustva i lekcije naučene tokom procesa usvajanja POM modela u pilot regijama će biti dragoceni podaci za fino prilagođavanje koncepta pre nego što se primeni u ostalim područnim policijskim upravama i u pojedinim upravama u sedištu Direkcije policije.

Ovaj model procene je neophodan tokom implementacione faze kako bi omogućio punu primenu POM modela. Direkciji policije, koja je odgovorna za uvođenje POM modela u radu policije je ovaj alat potreban da bi pratili rezultate, prepoznali ključna mesta i identifikovali oblasti koje zahtevaju posebnu pažnju kako bi omogućili relevantan i pravovremen odgovor u cilju umanjivanja rizika i problema koji mogu da izazovu probleme i zastoje na putu ostvarivanja ciljeva pune operativne primene POM sistema policijskog rada u celokupnoj srpskoj policiji.

Svrha alata za procenu napretka implementacije POM modela je da se za Direkciju policije i POM menadžment tim obezbedi set alata i standardizovanih indikatora za ocenu i praćenje procesa kako bi videli na kom se nivou razvoja POM-a neka organizaciona jedinica trenutno nalazi u poređenju sa drugim organizacionim jedinicama. Ovo daje priliku da se identifikuju moguća odstupanja i zastoji u napretku koji zahtevaju posebnu podršku ili prilagođavanje kako bi olakšali implementaciju POM.

Primer evaluacionog dijagrama

diag1

Ovaj predlog je jednoglasno odobren 27. decembra 2016. uz punu podršku direktora policije Vladimira Rebića. Planirano je da se sa upotrebom ovog alata počne u 2017.