Vesti - SPAP II

Search our Site

Od 23. do 24. avgusta 2017. godine je održana druga radionica za predstavnike četiri područne policijske uprave na Kriminalističkoj akademiji u Zemunu sa ciljem da se izradi nacrt Operativne procene javne bezbednosti koristeći operativne prioritete i preporuke definisane na prvoj radionici od 9 – 10. avgusta 2017.


Ovo je neophodno kako bi područne policijske uprave Novi Sad, Kraljevo, Leskovac i Valjevo nao procena izradili i svoje operativne planove rada.
Planirano je da konačna verzija bude završena do kraja septembra 2017.godine .