Vesti - SPAP II

Search our Site

U periodu od 16. do 17. juna 2016. godine u Aranđelovcu je održana dvodnevna radionica POM-a sa 33 učesnika iz MUP-a Srbije i švedskih stručnjaka za POM.

Švedski stručnjaci su, pored švedskog specijalnog POM savetnika Petera Valestea, i dva nova člana POM projekta policijski komesar Jan Evenson i Erik Vidstrand iz Stokholmske gradske policije.

Ovo je početna aktivnost novog projekta implementacije POM-a u okviru SPAP II programa za 2016-2018. godinu. Radionica je održana uz podršku švedske agencije SIDA, a radionicom je predsedavao pomoćnik direktora policije, Bogoljub Živković, koji je glavni koordinator za implementaciju POM-a u policiji Srbije. Tim za upravljanje projektom POM, koji se sastoji od rukovodioca projekta Nenada Kostadinovića i zamenika rukovodioca projekta Dejana Milankovića iz Direkcije policije, zajedno sa švedskim kolegom, savetnikom POM-a Peterom Valasteom iz Odeljenja za međunarodne poslove švedske nacionalne policije, su bili moderatori radionice.

Cilj je bio da se proširi svest o prednostima i koristima POM-a na osnovu iskustava iz prethodnih pilot regiona Novog Sada i Kraljeva. Švedska policija podržava tri radne podgrupe putem dodele stručnjaka koji pružaju savete i podršku na osnovu dobrih međunarodnih praksi i standarda. Osim toga, tri nove radne podgrupe moraju da urade konačni pregled predloženog POM priručnika, pre nego što se predloži na usvajanje i štampanja, jer novi Zakon o policiji nije stupio na snagu tokom prethodnog POM projekta. Novi Zakon o policiji je imao uticaj na neke delove POM priručnika.

Švedski stručnjaci su održali prezentaciju i diskutovali su o njihovim iskustvima u vezi sa implementacijom, izazovima i mogućnostima POM-a u švedskoj policiji u poslednjih petnaest godina, kao i konceptom reformi POM-a u švedskoj policiji. Posebno su bili fokusirani na nivo strateškog upravljanja.

Svi su postigli cilj, učesnici su upoznati sa novim POM projektom, planom aktivnosti i budućim obavezama i bolje pripremljeni za dolazeće aktivnosti i rezultate koji se od njih očekuju. Takođe svi su imali priliku da daju dodatne sugestije za prilagođavanje POM priručnika kako bi bio postignut konsenzus.