Vesti - SPAP II

Search our Site

29. Maja 2017. godine u Beogradu je održana radionica sa jedanaest pozvanih učesnika iz MUP-a, švedske policije i konsultanata iz IMG-a i kompanije Media Sector za razradu pristupa i izradu plana kako se mogu strateški upotrebiti komunikacije u promociji implementacije POM-a u Policiji Srbije.

Kao stručnjaci za komunikacije iz Srbije su učestvovali imenovana lica odgovorna za pitanja interne komunikacije od strane SATIT-a (Sektor za analitiku, telekomunikacije i informacione tehnologije) MUP-a Srbije i Direkcije policije. Na radionici su učestvovali i učesnici iz Sektora za ljudske resurse MUP-a Srbije i Odeljenja za stručno obrazovanje i obuku koji bi mogli da doprinesu znanjem iz perspektive obrazovanja, pošto komunikacije i obrazovanje idu ruku pod ruku u vezi sa upravljanjem promenama.

Glavni cilj je bio da se usaglasi kako da se pripremimo za planirani drugi seminar za POM kontakt osobe, u Septembru 2017. godine, kako bi ih opremili najboljim alatima i podrškom za obavljanje interne komunikacije kada počnu da obavljaju svoje aktivnosti u policijskoj organizaciji.

Svrha radionice je u principu razmišljanje, prikupljanje raspoloživih resursa, koordiniranje, izlaganje mogućnosti i planiranje komunikacionih aktivnosti u cilju podrške podizanju svesti o POM-u i predviđenom uspostavljanju POM koncepta unutar MUP-a tokom mandata projekta 2016-2018 u skladu sa akcionim planom za Poglavlje 24.

Na radionici su izloženi različiti stavovi i mogući pristupi POM seminaru u septembru 2017. godine.

 

ilpcp
 

RADIONICA SA STRUČNJACIMA ZA KOMUNIKACIJE

29. Maj, 2017.
ilpcp
 

RADIONICA SA STRUČNJACIMA ZA KOMUNIKACIJE

29. Maj, 2017.
ilpcp
 

RADIONICA SA STRUČNJACIMA ZA KOMUNIKACIJE

29. Maj, 2017.
 

Švedski stručnjak za komunikacionu strategiju, gospođa Lota Luteman iz švedske policije napravila je prezentaciju u skladu sa takozvanim osmostepenim modelom efikasne komunikacije u reformi upravljanja promenama u policiji.

Ovo je bio inspirativan primer kako je švedska policija identifikovala i postavila prioritete u korišćenju strateške komunikacije (interne komunikacije) kao moderne i efikasne, ali i isplative moćne alatke za motivaciju i angažovanje svih zaposlenih radi reforme švedske policije od 2013-2015. Korišćenje interne komunikacije od vitalnog je značaja za svaku policijsku organizaciju koja ima ambicije da se modernizuje i reformiše.

Glavni zaključak je bio da se pripremi upitnik koji će biti poslat tokom leta svim POM kontakt osobama da bi se ispitalo i razmotrilo koliko znanja o POM-u su stekli od prvog seminara u martu 2017. godine i koliko su informativnih aktivnosti izveli od tada. Ovo će dati dovoljno podataka za analizu i za prilagođavanje komunikacionog materijala i aktivnosti pre drugog seminara za POM kontakt osobe i dalje tokom 2017-2018. godine za izradu strategije implementacije POM-a.