Vesti - SPAP II

Search our Site

U skladu sa projektom implementacije POM-a, a u cilju jačanja kapaciteta srpskog MUP-a primenom koncepta POM-a, neophodno je omogućiti efikasniji rad na analizi.

Rad analitičara je od vitalnog značaja za proces POM-a, a alati za poboljšanje sposobnosti analitičara da bolje kreiraju i isporučuju kriminalističko-obaveštajne informacije (analitičke proizvode) koji su važni za dalju implementaciju POM koncepta. Kao i mnoge druge policijske snage u svetu, i MUP Srbije koristi ANACAPA ili OIAT metodologiju za analizu i kreiranje ovih proizvoda. Obrasce koji su pripremljeni, analitičari će moći da koriste kao smernice i standarde po kojima će razvijati kvalitetan obaveštajni proizvod, kako bi razvili svoje veštine za obavljanje analitičkog rada i kako bi pružali podršku u boljem informisanju i donošenju odluka u skladu sa POM konceptom.

Dvodnevnu radionicu je održao rukovodilac projekta u Beogradu u hotelu 88 soba 27 i 28 oktobra 2016 godine. Aktivno je učestvovalo u radu 4 stručnjaka POM-a iz MUP-a, a tu je bio i jedan profesor sa Kriminalističko-policijske akademije u Zemunu. Ova radionica rezultirala je predlogom obrasca za standardizovane obaveštajne proizvode u okviru POM-a, kao što su Operativna procena javne bezbednosti, profil bezbednosno interesantnog lica i profil problema. Ovi obaveštajni proizvodi predstavljaju najvažnije analitičke dokumente za donosioce odluka u Strateškoj i operativnoj grupi za rukovodjenje u njihovom svakodnevnom radu u skladu sa POM konceptom.