Vesti - SPAP II

Search our Site

U skladu sa implementacijom POM projekta u cilju poboljšanja kapaciteta srpskog MUP-a za primenu koncepta POM-a potrebna je sposobnost za efikasniji analitički rad.

Rad analitičara je od vitalnog značaja za proces POM-a i zato je važno da se svi napori i sredstva ulože u osposobljavanje analitičara za bolju isporuku obaveštajnih proizvoda. Najvažnije je omogućiti analitičaru da brzo i jednostavno prikuplja podatke i to ne samo u papirnom formatu izveštaja i dokumentacije već i u digitalnom formatu. Ovakav pristup je pouzdaniji i veći je stepen odgovornosti i efikasnosti upravljanja izveštavanjem i obradom policijskih podataka u svakodnevnom radu policije.

U MUP-u Srbije razvijena je aplikacija za bazu podataka pod nazivom Aplikacija za operativne izveštaje (AOR). Ova aplikacija ima za cilj da omogući svim policijskim službenicima u MUP-u da unose informacije u digitalnoj formi i da se oslobode papirne dokumentacije. Za obavljanje ovog posla mogu upotrebiti bilo koji računar koji je u sistemu unutrašnje mreže MUP-a na celoj teritoriji. Specijalisti MUP-a koji su razvili ovu aplikaciju, završili su i kurseve obuke. Ministrastvo treba da omogući obuku osoblja koje će biti zaduženo za dalje obučavanje policijskih službenika u svojim organizacionim jedinicama kako bi se koristio AOR

Osnovni kurs u trajanju od jednog dana održala su tri srpska instruktora u MUP-u SIV 2 na Novom Beogradu 14. oktobra 2016 godine, za 5 policajaca MUP-a.