Vesti - SPAP II

Search our Site

22. marta u Kraljevu, u prostorijama Policijske uprave Kraljevo, održan je prvi seminar za oko 40 određenih POM kontakt osoba iz 14 područnih policijskih uprava u Republici Srbiji.

30.marta 2017 održan je sličan seminar na Kriminalističko-policijskoj akademiji u Zemunu, za drugu polovinu grupe kontakt osoba sa 38 pozvanih učesnika.

Seminarima je predsedavao pomoćnik direktora policije, Bogoljub Živković, kako bi ukazao važnost procesa implemetacije POM-a za srpsku policiju koja će povećati stratešku i operativnu efikasnost i usvojiti najbolje evropske standarde i prakse , koristeći metodologiju POM-a. Potpuno primenjivanje ove metodologije svrstaće će srpsku policiju među najmodernije.

Ovo je početna aktivnost za novo imenovane kontakt osobe za POM kako bi se upoznali sa projektom njegove implementacije u okviru programa SPAP II za 2016-2018.

Kontakt osobe određene za POM su članovi rukovodećeg nivoa/ članovi Grupa za rukovođewe i uopravljanje ili stručnjaci koji učestvuju u konkretnom radu POM-a u okviru 27 područnih policijskih uprava i četiri uprave u sediptu Direkcije policije.

 

kb
 

UVODNI SEMINARI ZA POM KONTAKT OSOBE

22. - 30. Mart, 2017.
kb
 

UVODNI SEMINARI ZA POM KONTAKT OSOBE

22. - 30. Mart, 2017.
kb
 

UVODNI SEMINARI ZA POM KONTAKT OSOBE

22. - 30. Mart, 2017.

 

Ove aktivnosti sprovode se sa ciljem da se određenim kontakt osobama za POM prvo predstavi koncept policijsko obaveštajnog modela i zadaci koji treba da budu obavljeni s obzirom da mnogi od njih nemaju iskustva sa novim metodama policijskog rada. Ovo je šansa da se upoznaju sa konceptom, priručnikom POM-a i informativnim materijalima/prezentacijama za obuku pre nego što budu zaduženi za pružanje obuke i održavanje informativnih sastanaka za svoje osoblje i kolege i postanu odgovorna lica u okviru programa za procenu napretka POM-a određenim odeljenjima.

Kontakt osobe za POM će se okupiti u septembru 2017. na drugom seminaru na kojem će biti obučeni i zaduženi za dalju obuku u svojim organizacionim jedinicama, dobiće materijal za komunikaciju/promociju i zadatke u vezi sa daljom implementacijom POM-a.