Vesti - SPAP II

Search our Site

U ponedeljak, 25. septembra 2017. u 10 sati u hotelu ,,Izvor“ u Aranđelovcu otvoren je dvodnevni seminar koji predstavlja početak obuke visokih rukovodilaca u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije za pitanja rodne ravnopravnosti koji se realizuje u okviru programa „Razvoj Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije 2016.-2018.“ koji sprovodi švedska policija u MUP-u Srbije uz finansijsku podršku Vlade Švedske, a čiji je deo projekat „Razvijanje rodne agende u Ministarstvu unutrašnjih poslova“.

 

image
 

UVODNI SEMINAR - GENDER COACHING PROGRAM

24. - 26. septembar 2017.
image
 

UVODNI SEMINAR - GENDER COACHING PROGRAM

24. - 26. septembar 2017.
image
 

UVODNI SEMINAR - GENDER COACHING PROGRAM

24. - 26. septembar 2017.

 

Seminar je otvorio Zvezdan Radojković, pomoćnik direktora policije, i zahvalio se švedskoj vladi na podršci u realizaciji ovakvih projekata koji su važni za razvoj ministarstva i tom prilikom je naglasio da se u MUP-u prvi put uvode sistemska rešenja, pravni osnov i standardizacija pravnih postupanja u smislu implementacije koncepta rodne senzibilnosti. Radojković je istakavši lično zadovoljstvo što je deo ovakvog programa rekao da je važno da pitanje rodne ravnopravnosti ne bude više stvar dobre volje, već obaveza i dubok osećaj da policijski posao nije samo za muškarce. U svom obraćanju zaključio je da „koleginice mogu često da obave posao bolje, efektivnije i ekonomičnije“.

Ispred Ambasade Kraljevine Švedske obratio se Joakim Vern, zamenik ambasadora i osvrćući se na to da se u ovoj godini obeležava sto godina diplomatskih odnosa između Srbije i Švedske, istakao je da je Švedska čvrsto opredeljena da podrži Srbiju u procesu pristupanja EU kroz ovakve i slične razvojne projekte. Program rodne ravnopravnosti ima korene u rezoluciji 13 25 Saveta bezbednosti UN jer samo žene i muškarci zajedno mogu doprineti održivom svetskom miru. Objašnjavajući suštinu Gender couching projekta Vern je naglasio da je bitan faktor obuka visokih rukovodilaca jer su oni ključni nosioci promene stavova u svojim organizacijama.

 

image
 

UVODNI SEMINAR - GENDER COACHING PROGRAM

24. - 26. septembar 2017.
image
 

UVODNI SEMINAR - GENDER COACHING PROGRAM

24. - 26. septembar 2017.
image
 

UVODNI SEMINAR - GENDER COACHING PROGRAM

24. - 26. septembar 2017.

 

Katarina Tomašević, pomoćnica ministra – načelnica Sektora za ljudske resurse, savetnica ministra i šef Kabineta, istakla je da je uvođenje rodne agende je važno ne samo za MUP već i za Vladu Republike Srbije uopšte. Cilj je da se kroz ovakve reformske procese stvore dobre osnove za razvijanje rodne ravnopravnosti. Situacija u MUP-u je takva da trenutno radi 23,5% žena, a od toga samo 11% njih primenjuje policijska ovlašćenja, odnosno žene rade prevashodno administrativne poslove. Od ukupnog broja rukovodećih pozicija svega 14,6% žena obavlja tu funkciju. Cilj ovakvih projekata je da se ova situacija promeni u smislu da se poveća broj žena i u operativnom sastavu i na rukovodećim pozicijama.

Maks Luteman, rukovodilac programa „Razvoj MUP-a 2016 - 2018“ koji sprovodi švedska policija, naglasio je da je rodna ravnopravnost ključna komponenta sva četiri projekta koje oni tretnutno sprovode i da je uspostavljanje rodne agende neodvojivi deo realizacije ciljeva sva četiri projekta.
U nastavku seminara visoki rukovodilac policije Švedske Ulf Johanson i ekspertkinja za rodnu ravnopravnost Viktorija Sagzbi predstavili su iskustva i naučene lekcije iz sprovođenja ovakvog modela edukacije rukovodilaca, ostvarene rezultate i efekte implementacije dobijenih znanja i alata za implementaciju rodne perspektive u svakodnevni policijski rad u Švedskoj.

 

image
 

UVODNI SEMINAR - GENDER COACHING PROGRAM

24. - 26. septembar 2017.
image
 

UVODNI SEMINAR - GENDER COACHING PROGRAM

24. - 26. septembar 2017.
image
 

UVODNI SEMINAR - GENDER COACHING PROGRAM

24. - 26. septembar 2017.

 

O primeni ovog modela edukacije govorio je predsednik SALW komisije za Crnu Goru Mladen Marković koji je takođe uključen u ovakav vide edukacije u saradnji sa UNDP/SEESAC vezanog za program kontrole lakog i malokalibarskog naoružanja.

U nastavku seminara predstavnici Implementacionog tima MUP za sprovođenje Projekta i kancelarije policije Švedske u Beogradu, kao implementacionog partnera MUP na sprovođenju Projekta, predstavili su Gender coaching program koji je razvijen za potrebe edukacije visokih rukovodilaca MUP, prilagođavanjem i upodobljavanjem švedskog modela, potrebama i ambijentu u kome funkcionoše policija Srbije. Na Seminaru su predstavljeni treneri koji će kroz rad jedan na jedan pružiti neposrednu podršku rukovodiocima da transferišu stečeno znanje u praktično delovanje - što je krajnji rezultat ovakvog modela edukacije rukovodilaca i čini ga ekskluzivim i posebnim.

Specifičnost ovog modela upravo proizilazi iz mogućnosti dobijanja jedan na jedan saveta i podrške od eksperta za rodna pitanja za implementaciju rodne perspektive u svakodnevni rad policije, kroz sve funkcije rukovođenja i upravljanja, čime je upodobljen ne samo potrebama visokih rukovodilaca /s obzirom na njihov delokrug rada/, nego i njihovom vremenu, što ga čini posebnim i efikasnim.

 

image
 

UVODNI SEMINAR - GENDER COACHING PROGRAM

24. - 26. septembar 2017.
image
 

UVODNI SEMINAR - GENDER COACHING PROGRAM

24. - 26. septembar 2017.
image
 

UVODNI SEMINAR - GENDER COACHING PROGRAM

24. - 26. septembar 2017.

 

Ovaj Program podučavanja visokih rukovodilaca policije, koji počinje ovim Seminarom, obuhvata 6 visokih rukovodilaca Direkcije policije, koji će u neposrednom kontatku i radu sa ekspertom za rodna pitanja dobiti neophoda znanja i ovladati neophodnim alatima kako bi razumeli a potom i implementirali, polazeći od njihove uloge u policijskoj organizaciji, rodnu komponentu u sve funcije upravnja ljudskim potencijalom u jedinici kojom rukovode i obezbedili rodnu perspektivu u okviru aktivnosti koje ta jedinica sprovodi, saglasno delokrugu njenog rada.


VIDEO