Vesti - SPAP II

Search our Site

U nastavku aktivnosti na pripremi izrade internog akta koji će urediti prevenciju, postupak i mehanizme zaštite zaposlenih u MUP od rodne i na drugim ličnim svojstvima zasnovane diskriminacije i seksualnog uznemiravanja, u Subotici je u periodu od 11. – 13. septembra 2017. , održana Radionica užeg radnog tima MUP.

Radionica je organizovana u saradnji implementacionog partnera – policije Švedske i Implementacionog tima MUP za sprovođene Projekta Razvijanje rodne agende u MUP RS, u okviru realizacije drugog podcilja Projekta - Primenjuju se strukture i procedure koje garantuju prevenciju i odgovor na slučajeve rodno zasnovane diskriminacije i seksualnog uznemiravanja žena i muškaraca zaposlenih u MUP i Direkciji policije.

Uz stručnu podršku i usmeravanje angažovane ekspertkinje za pitanja zaštite od diskriminacije, učesnici su razmatrali strukturu internog akta koji će predstavljati pravni okvir za preventivne aktivnosti u cilju prepoznavanja i sprečavanja diskriminacije i bliže urediti proceduru zaštite u slučajevima rodno zasnovane diskriminacije ali i diskriminacije zasnovane na bilo kom drugom ličnom svojstvu, kao i seksualnog uznemiranja na radnom mestu, u MUP Republike Srbije.

Interni akt koji je u pripremi će izraziti opredeljenje MUP da proaktivnim delovanjem obezbedi poštovanje principa rodne ravnopravnosti, jednakih mogućnosti i nediskriminacije i time doprinese da svi zaposlei imaju jednak tretman i jednake mogućosti i rade u profesionalnom, bezbednom radnom okruženju u kome mogu da ostvare svoje profesionalne mogućnosti i ciljeve.