Vesti - SPAP II

Search our Site

U okviru Švedsko-srpskog saradničkog policijskog programa za 2016-2018. godinu, u periodu od 30.10. do 02.11.2017. godine je uspešno realizovan 2. deo obuke za „SCAN“-analizu pisanih izjava osoba koje su mogući akteri nasilja u partnerskim odnosima, osumnjičeni za incest ili druga krivična dela iz oblasti seksualnih delikata.


Kao i u prvom delu koji je realizovan u periodu od 27.02. do 02.03.2017. godine, obuku su vodili stručnjaci iz European Behavioral Studies Institute iz Ljublјane, Slovenija, Aleš Župan Galunič i Goran Savič.


„SCAN (Scientific content analysis)“ metod analize izjave osumnjičenih, prvobitno razvijan u Izraelu, je već više od dve decenije zastuplјen u radu nekoliko policija zapadnih zemalјa i po oceni praktičara je dao zapažen doprinos u rasvetlјavanju određenih vrsta krivičnih dela.


Drugi-napredni deo ove obuke je bio veoma intenzivan, i odvijao u tri celine: Prva-ponavljanje usvojenog znanja sa prvog dela kursa, gde je od strane predavača realizovana ponovna šira retrospektiva osnovnih elemenata koji se ocenjuju u izjavi, i raspravljana saopštenja polaznika o njihovim početnim iskustvima u primeni SCAN metode u svakodnevnom radu.

 

image
 

OBUKA ZA „SCAN“-ANALIZU VERODOSTOJNOSTI PISANIH IZJAVA

30. Oktobar - 2. Novembar 2017.
image
 

OBUKA ZA „SCAN“-ANALIZU VERODOSTOJNOSTI PISANIH IZJAVA

30. Oktobar - 2. Novembar 2017.
image
 

OBUKA ZA „SCAN“-ANALIZU VERODOSTOJNOSTI PISANIH IZJAVA

30. Oktobar - 2. Novembar 2017.

 


Druga celina je obuhvatala predstavljanje ocenjenih izjava koji su pojedinačni učesnici sakupili u periodu između dva kursa, što je bila svojevrsna evaluacija rada ocenjivača izjava, i prilika da se mnogo nauči kroz komentare i ocene predavača. Činjenica da je svako od učesnika imao više pripremljenih i ocenjenih izjava govori o velikom entuziijazmu i prihvatanju SCAN metode kao alternativne-dopunske metode kod provere verodostojnosti izjava aktera porodičnog nasilja i mogućih počinioca seksualnih delikata.


Treća celina je obuhvatala predstavljanje i pokaznu primenu tehnike zadavanja specijalnog „SCAN upitnika“ kao metode koji je derivirala iz bazičnog metoda uzimanja izjave, ali je obogaćena zadavanjem određenog broja poluprojektivnih pitanja koja su pozajmljena iz oblasti tehnika forenzičkog intervjuisanja. Predavači su polaznicima predstavili nekoliko popunjenih i ocenjenih „SCAN upitnika“ koji su se u Sloveniji, pokazali kao presudan metod prilikom rasvetljavanja nekoliko specifičnih krivičnih dela.


Jedno od aktivnosti je bilo i zajeničko prevođenje i priprema SCAN upitnika na srpskom jeziku, u nekoliko verzija, pošto se za svako specifično krivično delo, a naročito za dela iz oblasti seksualnog i porodičnog nasilja, mora zadati posebno prilagođen i fokusiran upitnik.