Vesti - SPAP II

Search our Site

Radionica koja je podržana od strane Švedske policije (SPAPII program) organizovana je od 13. do 15. novembra 2017. godine u Šapcu sa stručnjacima iz Direkcije policije i predstavnicima Sektora za ljudske resurse, Odeljenja za policijsko obrazovanje i obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbija.

Događaju je prisustvovao i profesor Zoran Đurđević sa Akademije kriminalističkih i policijskih studija, kao i konsultant za rodnu ravnopravnost Tatjana Vasić iz kancelarije švedske policije kao podrška za pitanja rodne ravnopravnosti. Radionica je sadržala aktivnosti usmerene na dalje razvijanje predloženog plana za institucionalizaciju kurseva za Policiijsko – obaveštajni model (POM) i izgradnju održivog sistema obuke za POM, kao i za pisanje priedloga materijala za obuku za Program profesionalnog razvoja za 2018. godinu namenjen policijskim službenicima i rukovodioci na svim nivoima u Direkciji policije, koji su sadržani u predloženom planu od strane Sektora za ljudske resurse.

Na ovoj radionici su kreirani nacrti za nastavne planove u vezi sa Policijsko – obaveštajnim modelom, tako da bi obuka za POM mogla biti održiva i sistematično uvedena u sistem policije u Srbiji koji će širiti svest, znanje i korišćenje nove policijske metodologije koja se uvodi u Policiju Srbije.