Vesti - SPAP II

Search our Site

Šabac od 05. do 07. marta 2018. godine
U nastavku implementacije Projekta „Razvijanje kapaciteta MUP Republike Srbije za strateško planiranje“, realizovana je prva aktivnost u okviru cilja 1. Projekta – Podrška unapređenju kapaciteta Analitičke grupe za sprovođenje i praćenje implementacije NAP za sprovođenje Rezolucije 1325 SB UN za period 2017-2020, u MUP Republike Srbije.

U periodu od 05. do 07. marta, u Šapcu je održana Radionica posvećena podizanju kapaciteta članova Analitičke grupe MUP za izveštavanje o rezultatima implementacije NAP u MUP Republike Srbije. Radionici je prisustvovalo 18 članova Analitičke grupe MUP, kao jednog od mehanizama rodne ravnopravnosti, predviđenog NAP-om za sprovođenje Rezolucije Saveta bezbedosti UN „Žene, mir i bezbednost“, kao i konsultantkinja za rodna pitanja u Kancelariji policije Švedske u Beogradu, u ulozi eksternog eksperta.

 

image
 

RADIONICA POSVEĆENA JAČANJU KAPACITETA ČLANOVA ANALITIČKE GRUPE MUP ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA NAP ZA IMPLEMENTACIJU REZOLUCIJE 1325 SB UN “ŽENE, MIR I BEZBEDNOST”

8. mart 2018.
image
 

RADIONICA POSVEĆENA JAČANJU KAPACITETA ČLANOVA ANALITIČKE GRUPE MUP ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA NAP ZA IMPLEMENTACIJU REZOLUCIJE 1325 SB UN “ŽENE, MIR I BEZBEDNOST”

8. mart 2018.
image
 

RADIONICA POSVEĆENA JAČANJU KAPACITETA ČLANOVA ANALITIČKE GRUPE MUP ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA NAP ZA IMPLEMENTACIJU REZOLUCIJE 1325 SB UN “ŽENE, MIR I BEZBEDNOST”

8. mart 2018.

 

Polazeći od toga da je ministar unutrašnjih poslova formirao novu Analitičku grupu 19.09.2017.godine /prva je bila formirana 2012.godine nakon usvajanja Prvog NAP/ , prepoznata je potreba da se novi članovi upoznaju sa modelom izveštavanja o sprovođenju NAP koji je definisan u ovom Planu, kao i iskustvima i načinom prikupljanja informacija o sprovedenim aktivnostima na sprovođenju prvog NAP /donetog za period 2010-2015/ u MUP Republike Srbije. U tom cilju, nakon otvaranja Radionice, od strane rukovodioca Analitičke grupe, Olivere Arsenović, i zamenice rukovodioca, Marije Jakovljević, učesnicima se obratila Tatjana Vasić, u periodu do kraja 2015. godine - savetnica za rodnu ravnopravnost u MUP i prvi rukovodilac Analitičke grupe i upoznala ih sa načinom izveštavanja, modelom prikupljanja podataka i informacija o sprovođenju aktivnosti iz NAP u MUP, prvom rodnom analizom koja je izrađena u MUP Republike Srbije od strane prve Analitičke grupe, kao i izazovima sa kojima se nova Analitička grupa može sresti u svom radu planiranja aktivnosti i praćenja sprovođenja NAP u MUP. Pored toga, upoznala ih je i sa direktnom povezanošću aktivnosti planiranih novim NAP-om sa aktivnostima koje MUP Republke Srbije sprovodi u okviru Projekta „Razvijanje rodne agende u MUP“, koji se realizuje uz podršku policije Švedske kao implementacionog partnera. Prepoznat je direktan doprinos aktivnosti koje se realizuju u okviru Projekta rezultatima MUP na sprovođenju NAP – posebno u delu povećanog učešća i značajnije uloge /rukovodeće/ žena u MUP i zaštiti zaposlenih od svih oblika rodno zasnovane diskriminacije.

 

image
 

RADIONICA POSVEĆENA JAČANJU KAPACITETA ČLANOVA ANALITIČKE GRUPE MUP ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA NAP ZA IMPLEMENTACIJU REZOLUCIJE 1325 SB UN “ŽENE, MIR I BEZBEDNOST”

8. mart 2018.
image
 

RADIONICA POSVEĆENA JAČANJU KAPACITETA ČLANOVA ANALITIČKE GRUPE MUP ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA NAP ZA IMPLEMENTACIJU REZOLUCIJE 1325 SB UN “ŽENE, MIR I BEZBEDNOST”

8. mart 2018.
image
 

RADIONICA POSVEĆENA JAČANJU KAPACITETA ČLANOVA ANALITIČKE GRUPE MUP ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA NAP ZA IMPLEMENTACIJU REZOLUCIJE 1325 SB UN “ŽENE, MIR I BEZBEDNOST”

8. mart 2018.

 

Nakon toga, učesnici su u okviru podgrupa, a u cilju pripreme izveštaja za 2017. godinu, obradili do sada ostvarene rezultate MUP na sprovođenju NAP, saglasno dinamici izveštavanja koja je definisana u NAP. Takođe, dogovorene su naredne aktivnosti i najavljene još dve radionice za članove Analitičke grupe, koje će biti realizovane narednih meseci uz podršku Švedske policije.