Vesti - SPAP II

Search our Site

Od 29. do 30. marta 2018. na Srebrnom jezeru je održan dvodnevni seminar za predstavnike policijskih uprava Smederevo i Požarevac i saradnike iz područnih centara za socijalni rad, sudova, tužilaštva, zdravstvenih i drugih ustanova koje sarađuju u forenzičkom tretmanu lica mesta kod krivičnih dela.  

Od 29. do 30. marta 2018. na Srebrnom jezeru je održan dvodnevni seminar za predstavnike policijskih uprava Smederevo i Požarevac i saradnike iz područnih centara za socijalni rad, sudova, tužilaštva, zdravstvenih i drugih ustanova koje sarađuju u forenzičkom tretmanu lica mesta kod krivičnih dela.  Seminari „Forenzički tretman lica mesta kod nasilja u porodici i krivičnih dela iz oblasti polnih sloboda“ se organizuju u okviru programa Švedsko- srpske policijske saradnje, u kojem je jedan od projekata „Razvoj forenzike i forenzičke obrade lica mesta 2016 – 2018 – SweSe III“.

 

image
 

SEMINAR „FORENZIČKI TRETMAN LICA MESTA KOD NASILJA U PORODICI I KRIVIČNIH DELA IZ OBLASTI POLNIH SLOBODA“ NA SREBRNOM JEZERU

29.-30. mart 2018.
image
 

SEMINAR „FORENZIČKI TRETMAN LICA MESTA KOD NASILJA U PORODICI I KRIVIČNIH DELA IZ OBLASTI POLNIH SLOBODA“ NA SREBRNOM JEZERU

29.-30. mart 2018.
image
 

SEMINAR „FORENZIČKI TRETMAN LICA MESTA KOD NASILJA U PORODICI I KRIVIČNIH DELA IZ OBLASTI POLNIH SLOBODA“ NA SREBRNOM JEZERU

29.-30. mart 2018.

 

Projekat koji finasira Vlada Kraljevine Švedske, sprovode u saradnji Nacionalni kriminalistički centar Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i švedska policija.Na seminaru, pored predstavnika policije i stručnjaka za forenziku, učestvuju i sudije, tužioci, predstavnici centara za socijalni rad, sektora zdravstva, nevladinih i međunarodnih organizacija.Stručnjaci iz UNDP/SEESAC (Centar za kontrolu malokalibarskog oružja i lakog naoružanja za Jugoistočnu i Istočnu Evropu) pružaju stalnu podršku pri realizaciji forenzičkih seminara i drže predavanje na temu: ,,Uvod u rodnu ravnopravnost". Eksperti Autonomnog ženskog centra (AŽC) drže predavanje na temu: ,,Nasilje prema ženama u intimnom partnerskom odnosu - razgovor sa žrtvom".Na seminaru na Srebrnom jezeru su prisutnima predavanja na teme od značaja za obradu mesta zločina i iskustva iz policije Švedske predstavila i kriminalistički inspektor Eva Vetborg.Eva Vetborg, je iskusni policajac koja se u Švedskoj bavi istragama krivičnih dela rodno zasnovanog i porodičnog nasilja, kao i koordinacijom između jedinica za istragu i jedinica za uviđaj lica mesta, kao i jedinicama koje prve stižu na lice mesta.Polaznicima seminara se obratila i Eva Bergman, žena policajac, koja se u Švedkoj bavi slučajevima rodno zasnovanog i porodičnog nasilja. Ona je sa prisutnima podelila iskustva i dobre prakse u radu sa žrtvama i diskutovala sa učesnicima o izazovima i problemima u radu sa žrtvama nasilja. 

 

image
 

SEMINAR „FORENZIČKI TRETMAN LICA MESTA KOD NASILJA U PORODICI I KRIVIČNIH DELA IZ OBLASTI POLNIH SLOBODA“ NA SREBRNOM JEZERU

29.-30. mart 2018.
image
 

SEMINAR „FORENZIČKI TRETMAN LICA MESTA KOD NASILJA U PORODICI I KRIVIČNIH DELA IZ OBLASTI POLNIH SLOBODA“ NA SREBRNOM JEZERU

29.-30. mart 2018.
image
 

SEMINAR „FORENZIČKI TRETMAN LICA MESTA KOD NASILJA U PORODICI I KRIVIČNIH DELA IZ OBLASTI POLNIH SLOBODA“ NA SREBRNOM JEZERU

29.-30. mart 2018.

 

Na seminarima forenzičkog tretmana lica mesta se obrađuju sledeće teme od značaja za unapređenje forenzičkog tretmana:- osnovni pojmovi; pol i rod, rodna ranopravnost- međunarodni i nacionalni pravni okvir vezan za rodnu ravnopravnost- statistički pokazatelji o položaju žena u društvu- bitnost teme rodne ravnopravnosti u sektoru bezbednosti- nasilje u porodici – iskustva švedske policije- krivična dela protiv polnih sloboda i nasilje u porodici; analiza i statistika našeg ministarstva- forenzička psihologija; prvi kontakt i razgovor sa žrtvom silovanja- postupanje Centra za socijalni rad kod nasilja u porodici- demonstracija novih metoda kod forenzičke obrade lica mesta- forenzička obrada lica mesta kod krivičnog dela silovanja – demonstracija forenzičke opreme- zakon o krivičnom postupku – uloga aktera u istražnom postupku.

 

image
 

SEMINAR „FORENZIČKI TRETMAN LICA MESTA KOD NASILJA U PORODICI I KRIVIČNIH DELA IZ OBLASTI POLNIH SLOBODA“ NA SREBRNOM JEZERU

29.-30. mart 2018.
image
 

SEMINAR „FORENZIČKI TRETMAN LICA MESTA KOD NASILJA U PORODICI I KRIVIČNIH DELA IZ OBLASTI POLNIH SLOBODA“ NA SREBRNOM JEZERU

29.-30. mart 2018.
image
 

SEMINAR „FORENZIČKI TRETMAN LICA MESTA KOD NASILJA U PORODICI I KRIVIČNIH DELA IZ OBLASTI POLNIH SLOBODA“ NA SREBRNOM JEZERU

29.-30. mart 2018.

 

Svi učesnici seminara dobijaju osnovna plastificirana uputstva o metodologiji postupanja kod sledećih elemenata bitnih za forenzički tretman:- Uputstvo o postupanju sa biološkim tragovima na licu mesta- Uputstvo o kvalitetnoj forenzičkoj obradi lica mesta kada su u pitanju krivična dela iz oblasti protiv polnih sloboda i nasilja u porodici- Metodologija fotografisanja povreda na žrtvama rodno zasnovanog nasilja- Preporuka zdravstvenom osoblju o postupanju u slučajevima rodnog i seksualnog nasilja- Toksikološko postupanje kod dlake- Toksikološko postupanje kod krvi- Toksikološko postupanje kod urina- Uputstvo policijskim službenicima za uspostavljanje prvog kontakta sa žrtvama seksualnog zlostavljanjaKriminalistički tehničari iz Policijskih uprava na seminaru dobijaju po nekoliko Sex Crime Kit –ova koji služe za izuzimanje tragova sa žrtve kada je u pitanju seksualno nasilje, i koje ,u skladu sa uputstvom, predaju zdravstvenom centru u kojem se pregleda žrtva.