Vesti - SPAP II

Search our Site

U zgradi Palata Srbije 1. novembra 2018. izložena je postavka forenzičke opreme donirane od strane švedske policije zajedno sa fotoretrospektivom dosadašnjih projekata koji su usmereni na razvoj forenzike i forenzičke obrade lica mesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije koji se uz podršku Vlade Švedske sprovode od 2004. godine.

Ova postavka je organizovana od strane Nacionalnog kriminalističko-tehničkog centra Uprave kriminalističke policije i kancelarije švedske policije kao implementacionog partnera u projektu „Razvoj forenzike i forenzičke obrade lica mesta 2016 - 2018 - SweSe III”, koji deluje u okviru Švedsko – Srpskog policijskog saradničkog programa.

U obilasku ove postavke, Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i načelnik Sektora za ljudske resurse Katarina Tomašević istakla je da je švedska policija, kroz niz projektnih aktivnosti, pomogla da se rad Nacionalnog kriminalističko - tehničkog centra MUP-a podigne na viši nivo što je dalo značajan doprinos rasvetljavanju krivičnih dela, njihovom dokazivanju i procesuiranju.

- Želim da se zahvalim našim kolegama iz švedske policije i Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju na iskrenoj pomoći i saradnji koja traje više od deceniju i po - istakla je Tomašević i ukazala da je ukupna vrednost različitih projekata, koji se sprovode od 2004. godine, dvadeset miliona evra.

Tomašević je precizirala da je švedska policija pomogla u opremanju forenzičkih jedinica MUP-a, uspostavljanju sistema kontrole kvaliteta, izradi procedura i podizanju nivoa forenzičke obrade lica mesta kod krivičnih dela iz oblasti polnih sloboda i oblasti protiv nasilja u porodici.

Prema njenim rečima, za Ministarstvo unutrašnjih poslova od velikog značaja je i pomoć švedskih kolega u uspostavljanju savremenog Centra za forenzičku obuku na Kriminalističko policijskoj akademiji, što studentima ove visokoškolske ustanove omogućava da uz teoriju steknu i praksu u ovoj oblasti.

 

forenz oprema4
 

ŠVEDSKO SRPSKA SARADNJA NA RAZVOJU FORENZIKE

1. novembar 2018.

forenz oprema2
 

ŠVEDSKO SRPSKA SARADNJA NA RAZVOJU FORENZIKE

1. novembar 2018.
forenz oprema3
 

ŠVEDSKO SRPSKA SARADNJA NA RAZVOJU FORENZIKE

1. novembar 2018.

 

Menadžer programa saradnje srpske i švedske policije Maks Luteman istakao je da saradnja dve policije traje već 14 godina, tokom kojih je sem kolegijalnog odnosa uspostavljeno i prijateljstvo.
- Zajedno sa srpskom policijom preduzeli smo niz različitih aktivnosti u četiri oblasti - rekao je Luteman i precizirao da je reč o uspostavljanju modela policije vođene obaveštajnim radom, razvoju forenzike, podršci procesima strateškog planiranja u MUP-u i razvoju rodne ravnopravnosti.

- Danas realizujemo mnogobrojne aktivnosti u različitim komponentama programa koji sprovodimo: Policijsko – obaveštajni model, sprovođenje rodne agende, na području strateškog razvoja ali je sve je počelo malim projektom iz oblasti forenzike pre 14 godina i nakon toga se saradnja samo širila. Program Švedsko srpske policijske saradnje SPAP II se završava krajem ove godine ali je naša namera da program produžimo i u 2019. i 2020. najavio je Luteman.

Saradnja između Švedske policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije egzistira već duži niz godina.

U periodu od 2004. godine do 2008. godine Nacionalni kriminalističko-tehnički centar je uspešno sproveo projekat „Napredna forenzička obrada lica mesta krivičnog dela - SweSe I” u saradnji sa Švedskom policijom, a koji se ticao uspostavljanja edukacije za naprednu forenzičku obradu lica mesta krivičnog dela, kao i opremanja forenzičkih jedinica u MUP-u savremenom opremom. Tom prilikom su uspostavljene nove metode fiksiranja različitih tragova na licu mesta ( tragovi obuće, morfološko tumačenje tragova krvi, tragovi papilarnih linija, tragovi alata...).Takođe je od strane Švedske policije donirana forenzička oprema za 27 jedinica kriminalističke tehnike po Policijskim upravama koja je obuhvatala kako specifičnu forenzičku opremu (alternativni izvori svetala, dastlifteri, sredstva za fiksiranje tragova papilarnih linija...itd), tako i kompjutersku opremu i fotoopremu. Po prvi put su odabrani kriminalistički tehničari imali prilike da obave studijsku posetu Švedskoj policiji i upoznaju se sa njihovim načinom rada.

 

forenz oprema9
 

ŠVEDSKO SRPSKA SARADNJA NA RAZVOJU FORENZIKE

1. novembar 2018.
forenz oprema8
 

ŠVEDSKO SRPSKA SARADNJA NA RAZVOJU FORENZIKE

1. novembar 2018.
forenz oprema11
 

ŠVEDSKO SRPSKA SARADNJA NA RAZVOJU FORENZIKE

1. novembar 2018.

 

U periodu od 2010. do 2014. godine Nacionalni kriminalističko-tehnički centar je takođe uspešno sproveo projekat „Uspostavljanje centra za forenzičku obuku u sklopu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije – SweSe II” koji je delovao u okviru saradničkog programa između MUP-a Republike Srbije i Švedskog nacionalnog policijskog odbora (SNPB), a u saradnji sa Kriminalističko Policijskom Akademijom. Tom prilikom je uspostavljen savremeni Centar za forenzičku obuku na Policijskoj Akademiji sa svom neophodnom forenzičkom opremom. Izrađen je, uz pomoć Švedske policije novi, savremeni, nastavni plan i program, kako osnovnog kursa za foreničku obradu lica mesta, tako i za sve specijalističke kurseve. Uporedo sa uspostavljanjem Centra za forenzičku obuku, počelo se sa uspostavljanjem sistema za kontrolu kvaliteta u smislu izrade procedura koje su neophodne za kvalitetno obavljanje poslova forenzičke obrade lica mesta krivičnog dela. Takođe, od strane švedskih partnera, su donirana dva specijalizovana motorna vozila sa najsavremenijom opremom za forenzičku obradu lica mesta.

U okviru tekućeg Švedsko – Srpskog policijskog saradničkog programa u toku je realizacija projekta „Razvoj forenzike i forenzičke obrade lica mesta 2016 – 2018 – SweSe III“. Projekat se oslanja na dva stuba: prvi je podizanje nivoa forenzičke obrade lica mesta kod krivičnih dela iz oblasti polnih sloboda i oblasti protiv braka i porodice (nasilje u porodici), dok je drugi nastavak rada na uspostavljanju sistema kontrole kvaliteta forenzičke obrade lica mesta krivičnog dela. U toku sprovođenja projekta održano je 12 seminara uz prisustvo tužilaca, sudija, službenika centara za socijalni rad, zdravstvenih radnika, policijskih službenika, kao i predstavnika nevladinih organizacija, kojom prilikom su obrađivane teme važnosti fiksiranja bioloških i drugih tragova na licu mesta kada su u pitanju krivična dela iz oblasti protiv polnih sloboda i nasilja u porodici. Takođe je održano nekoliko seminara čija je tema bila postupanje prvog policajca na licu mesta kada su u pitanju gore navedena krivična dela. Švedski partneri u projektu su donirali i ovaj put specifičnu forenzičku , kompjutersku i fotoopremu, kao i poseban materijal za detekciju bioloških tragova. U svih 27 Policijskih uprava su određene prostorije koje će biti renovirane, opremljene savremenim nameštajem, a koje će služiti za intervjuisanje žrtava rodno zasnovanog nasilja.

 

forenz oprema7
 

ŠVEDSKO SRPSKA SARADNJA NA RAZVOJU FORENZIKE

1. novembar 2018.
forenz oprema1
 

ŠVEDSKO SRPSKA SARADNJA NA RAZVOJU FORENZIKE

1. novembar 2018.
forenz oprema5
 

ŠVEDSKO SRPSKA SARADNJA NA RAZVOJU FORENZIKE

1. novembar 2018.

 

Zahvaljujući intezivnoj dugogodišnjoj saradnji švedske i srpske policije, Nacionalni kriminalističko-tehnički centar je uspeo da poslove forenzičke obrade lica mesta krivičnog dela, forenzičke analize i forenzička veštačenja, podigne na viši nivo i time da bitan doprinos rasvetljavanju krivičnih dela, kao i dokazivanju i procesuiranju izvršioca tih dela.