Vesti - SPAP II

Search our Site

U Beogradu je u periodu od 26. do 28. novembra održan okrugli sto temu ,, Ilegalna trgovina malokalibarskim i lakim naoružanjem i eksplozivnim materijama-mogućnost dalje saradnje“ u okviru programa „Razvoj Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije 2016 -2018.“ koji sprovodi švedska policija u MUP-u Srbije uz finansijsku podršku Vlade Švedske.
Cilj ovog skupa je razgovor i razmena iskustava između švedske i sprske policije o tome šta možemo da uradimo zajedno kako bismo se suočili sa ilegalnim transferom, destabilizacijom akumulacije i zloupotrebom lakog i malokalibarskog naoružanja i njihove municije kao ključnih pokreta konflikta. Diskusija tokom tri dana okruglog stola bi trebalo da dovede do identifikacije zajedničkog osnova za saradnju srpske i švedske policije na ovom području.

Ovaj trodnevni skup otvoren je od strane Ministra policije dr Nebojše Stefanovića i ambasadora Švedske gospodina Jana Lundina u palati Srbija 26.novembra.  
 
„Prethodne godine smo zajedno sa Кancelarijom Evropske unije sproveli uništavanje više od 18.000 komada ilegalnog oružja koje je zaplenjeno od izvršilaca krivičnih dela ili su ih građani sami predali“, istakao je ministar Stefanović tokom održavanja okruglog stola u Palati „Srbija“.
Ministar Stefanović je podsetio da je Ministarstvo unutrašnjih poslova od 2014. do 2018. godine sprovelo tri procesa legalizacije oružja, ali i da su od 1. juna prošle godine pooštreni zakoni, tako da su sada za posedovanje naoružanja u ilegalnom posedu predviđene krivične sankcije od dve do 12 godina zatvora.
„Ove izmene su urađene na ozbiljan i veoma oštar način i to na preporuku Ministarstva unutrašnjih poslova.  Bili smo inicijatori pooštravanja sankcija u toj oblasti i sada je posao u najvećoj meri na sudovima da krenu to da sprovode, jer svaka sankcija koja nije najoštrija ili koja je nedovoljno oštra stimuliše nekoga da poseduje ilegalno oružje i da eventualno tim oružjem počini neko krivično delo“, poručio je ministar Stefanović.
 
Ministar se ovom prilikom zahvalio Кraljevini Švedskoj na pomoći srpskoj policiji u reformama koje su doprinele da ona bude jedna od najbolje organizovanih policija u ovom delu Evrope.
„U poslednjih pet godina Кraljevina Švedska je pomogla Ministarstvu unutrašnjih poslova da ojača svoje kapacitete u oblasti forenzike, razmene kriminalističko-obaveštajnih informacija i da implementira rodni aspekt i jednakost u postupanju svih organizacionih jedinica. Veoma smo ponosni na sistem ljudskih resursa koji je ovde izgrađen na potpuno drugačiji način i koji nam danas pomaže da budemo efikasniji i da idemo u korak sa najmodernijim policijama, ne samo Evrope, već i sveta“ istakao je Stefanović.
 
Govoreći o prijateljskom i partnerskom odnosu srpske i švedske policije, koji doprinosi većoj bezbednosti građana obe države, ministar je istakao i zajedničku posvećenost u borbi protiv krijumčarenja oružja, municije i eksploziva.
„Činjenica je da je većina ekplozivnih naprava dobijena korišćenjem takozvanih prekursora eksploziva, da je oružje kojim se vrše krivična dela vrlo često prepravljeno, nije fabrički napravljeno, već modifikovano i to suštinski predstavlja izazov ne samo za Republiku Srbiju, već i sve države Evrope. Samo razmenom informacija i zajedničkom borbom možemo adekvatno da odgovorimo na ove izazove“, rekao je Stefanović.

 

oruzje1
 

OКRUGLI STO ILEGALNA TRGOVINA ORUŽJEM

26.- 28. novembar 2018.
oruzje2
 

OКRUGLI STO ILEGALNA TRGOVINA ORUŽJEM

26.- 28. novembar 2018.
oruzje3
 

OКRUGLI STO ILEGALNA TRGOVINA ORUŽJEM

26.- 28. novembar 2018.

 

Ambasador Кraljevine Švedske Jan Lundin rekao je na okruglom stolu da je ovaj način diskusije odlična prilika da se utvrdi zajednička platforma za buduću saradnju u borbi protiv trgovine malokalibarskim i lakim naoružanjem, kao i eksplozivom.
„Saradnja između Srbije i Švedske u oblasti policijskih reformi tokom prethodnih godina prerasla je u  partnerstvo od koga obe strane imaju korist. Obe strane su pokazale inicijativu i donele značajne strateške odluke koje doprinose procesu reformi“, rekao je švedski ambasador.

Prema njegovim rečima, reforme koje su obuhvaćene poglavljima 23 i 24 su od vitalnog značaja za pripremu Srbije za punopravno članstvo u EU.
Švedska je jedna od zemalja članica EU koja posebno insistira na značaju vladavine prava u procesu proširenja i pruža adekvatnu podršku za podržavanje ovog zahteva. Od 2004. godine Švedska je uložila oko 23 miliona eura u reforme u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije u brojnim oblastima, kao što su forenzičke istrage na mestu zločina, policijsko obaveštajni model, rodna ravnopravnost, razvoj kapaciteta za strateško upravljanje ljudskim resursima i podrška procesu integracija u EU.
 
Švedska podrška uvođenju policijsko – obaveštajnog modela u rad srpske policije predstavlja odličnu osnovu na kojoj mogu biti izgrađene specifične strategije za borbu sa ovim vidom bezbednosnog problema i bolju kontrolu ilegalne trgovine malokalibarskim i i lakim naoružanjem i eksplozivnim materijama.

 

oruzje7
 

OКRUGLI STO ILEGALNA TRGOVINA ORUŽJEM

26.- 28. novembar 2018.
oruzje8
 

ZOКRUGLI STO ILEGALNA TRGOVINA ORUŽJEM

26.- 28. novembar 2018.
SIF 0374
 

OКRUGLI STO ILEGALNA TRGOVINA ORUŽJEM

26.- 28. novembar 2018.

 

U narednim danima su predstavnici srpske i švedske policije u otvorenom i konstruktivnom razgovoru razmenili svoja iskustva i saznanja na teme ilegalne trgovine malokalibarskim i lakim naoružanjem i eksplozivnim materijama i utvrdili jasne mogućnosti i planove dalje saradnje u cilju rešavanja i suzbijanja ovog bezbednosnog problema sa kojim se suočavaju policije obe zemlje i sve članice EU.

.