Vesti - SPAP II

Search our Site

Na dvodnevnom skupu koji je održan 4. i 5. decembra na Zlatiboru predstavljeni su rezultati uspostavljanja i početka primene policijsko-obaveštajnog modela u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije.

 
 Direktor policije Vladimir Rebić održao je radni sastanak sa strateškim i visokim rukovodicima Direkcije policije na kom su predstavljeni rezultati uspostavljanja i početka primene policijsko-obaveštajnog modela, kao savremenog načina upravljanja policijskim poslovima koji se implementira uz podršku Кraljevine Švedske kroz realizaciju više Programa saradnje švedske i srpske policije.
 
Policijsko-obaveštajni model zasnovan je na modelima razvijenih policija Evrope i prilagođen je potrebama srspke policije, u cilju unapređenja bezbednosti svih građana Republike Srbije, i predstavlja jednu od ključnih aktivnosti u reformi policije.

 

tornik44
 

RADNI SASTANAК ČLANOVA STRATEŠКE GRUPE ZA RUКOVOĐENJE I UPRAVLJANJE

4.- 5. decembar 2018.
tornik2
 

RADNI SASTANAК ČLANOVA STRATEŠКE GRUPE ZA RUКOVOĐENJE I UPRAVLJANJE

4.- 5. decembar 2018.
tornik6
 

RADNI SASTANAК ČLANOVA STRATEŠКE GRUPE ZA RUКOVOĐENJE I UPRAVLJANJE

4.- 5. decembar 2018.

 

Ovom prilikom je prisutnim rukovodiocima policijskih uprava predstavljena evaluacija razvoja POM-a u organizacionim jedinicama Direkcije policije (UКP, UP, USP i UGP), Policijskoj upravi za grad Beograd i područnim policijskim upravama i prezentovana i demonstrirana nova aplikacija pod nazivom „Operativni izveštaji“.
 
Na pomenutom sastanku takođe su definisane i dalje aktivnosti u razvoju primene ovog modela.

 

tornik1
 

RADNI SASTANAК ČLANOVA STRATEŠКE GRUPE ZA RUКOVOĐENJE I UPRAVLJANJE

4.- 5. decembar 2018.
tornik33
 

RADNI SASTANAК ČLANOVA STRATEŠКE GRUPE ZA RUКOVOĐENJE I UPRAVLJANJE

4.- 5. decembar 2018.
tornik55
 

RADNI SASTANAК ČLANOVA STRATEŠКE GRUPE ZA RUКOVOĐENJE I UPRAVLJANJE

4.- 5. decembar 2018.

 

.