Vesti - SPAP II

Search our Site

U Beogradu  je 17. decembra 2018. održana osnivačka skupština Mreže žena u policiji Republike Srbije. Svečanosti u Palati Srbija prisustvovalo je preko 200 predstavnika svih policijskih uprava Ministarstva unutrašnjih poslova.

Otvarajući skup, državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Biljana Popović Ivković podsetila je da je potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović pružio snažnu podršku osnivanju Mreže i da se kontinuirano zalaže za ravnopravnost žena u policiji.
„Pružamo punu podršku ženama da uhvate korak sa muškarcima, koji i dalje čine većinu u našem Ministarstvu, kroz jednaku šansu za profesionalno usavršavanje i konkurisanje za rad u različitim policijskim poslovima. Žene se u policiji u svom svakodnevnom radu suočavaju sa različitim, teškim i izazovnim situacijama i uvek su tu da pruže pomoć građanima i da im budu oslonac“, istakla je Popović Ivković.

Ona se zahvalila švedskoj Vladi i policiji na saradnji na ovom projektu podsećajući da je Švedska jedan od lidera među zapadnim zemljama po poštovanju principa rodne ravnopravnosti.  Državni sekretar je naglasila i da će se Mreža žena u policiji snažno boriti i protiv verbalnog i fizičkog nasilja, koje se u poslednje vreme kontinuirano sprovodi u našem društvu.

Direktor policije Vladimir Rebić je naglasio veliku ulogu žena u radu policije, istakavši da pitanje rodne ravnopravnosti u policiji jeste pitanje kvaliteta rada i ostvarivanja ciljeva policije jer žene svojim učešćem značajno doprinose boljem i kvalitetnijem radu, posebno sa osetljivim ciljnim grupama, ženama žrtvama nasilja. On je izrazio opredeljenje da se što veći broj žena u budućnosti uključi u rad policije i poveća broj žena na rukovodećim pozicijama u srpskoj policiji sa trenutnih svega 18%. ,,Formiranje Mreže žena u policiji predstavlja veliki korak u poštovanju politike jednakih mogućnosti sa težnjom umanjenja predrasuda da žene nisu u stanju da obavljaju sve policijske poslove. Policija se razvija u jednu demokratsku instituciju koja poštuje sva ljudska prava i pre svega pravo na jednakost. Mreža žena je značajna ne samo radi unapređenja položaja žena u ovom pretežno muškom okruženju, već i radi unapređenja rada same policije kao i boljeg odgovora na sve bezbednosne izazove. Veće prisustvo žena znači i veće poverenje u policiju. “ izjavio je Rebić.

Joakim Vern, zamenik šefa misije u ambasadi Švedske u Beogradu je istakao da i Švedska još uvek ulaže mnogo napora na uspostavljanju rodne ravnoteže , a posebno u situacijama izazova sa kojima se suočava kakav je problem velikog broja migranata koje treba upoznati sa načinom funkcionisanja švedskog društva. On je istakao rešenost Švedske da nastavi podršku Ministarstvu unutrašnjih poslova koliko god to bude moguće u narednom periodu jer su svesni koliko je rodna agenda veliki i značajan deo ukupnog reformskog procesa. ,,Ne samo da jednake mogućnosti za žene vode ravnopravnijem društvu već postoji jasna veza između razvoja društva i posebno ekonomskog razvoja i ravnopravnosti žena. Istraživanja pokazuju da reforme koje u sebi sadrže i komponentu rodne ravnopravnosti vode održivom razvoju.“

 

mreza5
 

FORMIRANA MREŽA ŽENA U POLICIJI REPUBLIKE SRBIJE

17. decembar 2018.
mreza6
 

FORMIRANA MREŽA ŽENA U POLICIJI REPUBLIKE SRBIJE

17. decembar 2018.
mreza1
 

FORMIRANA MREŽA ŽENA U POLICIJI REPUBLIKE SRBIJE

17. decembar 2018.

 

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković istakla je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova jedna od retkih institucija koja stoprocentno postupa po svim preporukama Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.
Ona je ocenila i da prisustvo velikog broja muškaraca, policijskih službenika, na Osnivačkoj skupštini govori da MUP prepoznaje da ovo nije samo žensko pitanje, već pitanje društvenog razvoja i pitanje kvaliteta rada policije.
„Uverena sam da će i ova mreža doprineti unapređenju položaja žena i sagledavanju njihove uloge, jer današnji bezbednosni izazovi, rizici i pretnje sa kojima se naša država suočava ne daju nam za pravo da se odreknemo bilo kog člana ili članice našeg društva i da ne iskoristimo potencijalne svih“, rekla je Janković.
Ona je dodala da prema poslednjem istraživanju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti građani policiju prepoznaju kao nekoga kome pored, institucije Poverenika, najviše veruju kada je reč o zaštiti od diskriminacije.
 
Predstavnica osnivača Mreže žena u policiji Dunja Simić istakla je da je cilj udruženja da nastavi da afirmiše ulogu, položaj i značaj žena i da radi na podizanju svesti zaposlenih u Ministarstvu o važnosti ove teme, ali i da podrži koleginice da se karijerno razvijaju.
„Vidljivošću žena u policiji hoćemo da pošaljemo poruku građankama da apliciraju za policijski posao i da će im biti pružena sistemska podrška kroz potrebnu obuku i edukaciju“, rekla je Simić.
 
Gordana Vuković, pomoćnica načelnika Sektora za ljudske resurse i koordinatorka implementacionog tima projekta ,,Rodna agenda u Ministarstvu unutrašnjih poslova 2016-2018.” istakla je značajne rezultate koji su postignuti u toku realizacije projekta težeći uklanjanju prepreka za veće uključivanje i zadržavanje žena na policijskim poslovima kako bi se u budućnosti obezbedila adekvatna rodna zastupljenost na svim nivoima , a istovremeno povećao kvalitet rada organizacije ,,Izrađena su dva dokumenta ,,Smernice za ostvarivanje mera za implementaciju rodne ravnopravnosti u MUP kroz sistem upravljanja ljudskim resursima”  ,, Uputstvo sa smernicama za prevenciju i zaštitu od rodno zasnovane diskriminacije” , obrazovan je Savet za rodnu ravnopravnost u čijem su sastavu najviši rukovodioci MUPa na čelu sa Ministrom, sproveden je ,,Gender coaching program” – mentorski rad sa visokim rukovodiocima iz linije rada Direkcije policije “ navela je Vuković.
 
Tatjana Vasić, konsultantkinja za rodnu ravnopravnost je najavila dalju podršku Švedske vlade uvođenju rodne agende u MUP i nastavak realizacije projekta i u narednoj godini kada se očekuje da se novoosnovanoj Mreži pruži sva stručna i materijalna pomoć da uspostavi svoj rad i ostvari svoje ciljeve.

 

mreza7
 

FORMIRANA MREŽA ŽENA U POLICIJI REPUBLIKE SRBIJE

17. decembar 2018.
mreza8
 

FORMIRANA MREŽA ŽENA U POLICIJI REPUBLIKE SRBIJE

17. decembar 2018.
mreza9
 

FORMIRANA MREŽA ŽENA U POLICIJI REPUBLIKE SRBIJE

17. decembar 2018.

 

Mreža žena u policiji je nezavisno, samostalno, dobrovoljno i nestranačko Udruženje policijskih službenica Ministarstva unutrašnjih poslova. Podržava vrednosti po kojima svaka žena ima mogućnost da ostvari svoje potencijale i time doprinese efikasnom funkcionisanju Ministarstva uz puno uvažavanje različitosti i nediskriminacije putem preventivnog rada i adekvatnog reagovanja na takve pojave.

Mreža žena afirmiše ulogu, položaj i značaj žena u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, putem: podizanja svesti zaposlenih u MUP, promovisanja rodno zasnovane perspektive u radu, edukacije o rodnim pitanjima, osnaživanja za obavljanje svih poslova i karijerno napredovanje kroz mentorstvo, obuku i promocije rezultata rada kao i pružanja saveta ženama zaposlenim u Ministarstvu koja se odnose na pitanja diskriminacije. Pored navedenih aktivnosti koje su internog karaktera, Mreža žena u policiji ima i ulogu da kroz saradnju sa nadležnim institucijama i organizacijama, nevladinim i međunarodnim organizacijama, radi na poboljšanju bezbednosti žena u društvu.

Mreža žena u policiji je zasnovana na principima postavljenim u Jedinstvenoj deklaraciji o ljudskim pravima usvojenoj od strane Generalne Skupštine UN 1948. godine i nema nikakvu vezu ni sa jednom organizacijom ili udruženjem u Srbiji ili van nje, koja svoje aktivnosti vezuje za političku, versku, nacionalnu ili bilo koju diskriminaciju.