Vesti - SPAP II

Search our Site

U okviru tekućeg Švedsko – Srpskog policijskog saradničkog programa u toku je realizacija projekta „Razvoj forenzike i forenzičke obrade lica mesta 2016 – 2018 – SweSe III“.
U okviru realizacije projekta donirana je specifiča forenzička, kompjuterska i fotooprema, kao i poseban materijal za detekciju bioloških tragova. Za svih 27 policijskih uprava MUP-a obezbeđena je moderna forenzička oprema koju čine: fotoaparat sa blicom, dastlifter, Versa Light svetlosni izvor, univerzalni neseser za forenzičku obradu lica mesta krivičnog dela, računar, monitor, kolor štampač i lampa.

Ova oprema je 25. decembra podeljena predstavnicima 27 policijskih uprava Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.
Za nabavku ovog materijala angažovan je IMG što predstavlja sinergiju i dobru saradnju između dva programa finansirana od strane švedske Vlade, a koja se sprovode u MUP Republike Srbije: Program ,,Podrška razvoju kapaciteta za strateško upravljanje i EU integracije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije” i  Program ,,Razvoj Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije 2016 – 2018.” (SPAP II).

 

forenz5
 

FORENZIČKA OPREMA ZA 27 POLICIJSKIH UPRAVA

forenz2
 

FORENZIČKA OPREMA ZA 27 POLICIJSKIH UPRAVA

forenz4
 

FORENZIČKA OPREMA ZA 27 POLICIJSKIH UPRAVA

 

Projekat „Razvoj forenzike i forenzičke obrade lica mesta 2016 – 2018 – SweSe III“se oslanja na dva stuba: prvi je podizanje nivoa forenzičke obrade lica mesta kod krivičnih dela iz oblasti polnih sloboda i oblasti protiv braka i porodice, dok je drugi nastavak rada na uspostavljanju sistema kontrole kvaliteta forenzičke obrade lica mesta krivičnog dela.

U toku sprovođenja projekta održano je 12 seminara uz prisustvo tužilaca, sudija, službenika centara za socijalni rad, zdravstvenih radnika, policijskih službenika, kao i predstavnika nevladinih organizacija, kojom prilikom su obrađivane teme važnosti fiksiranja bioloških i drugih tragova na licu mesta kada su u pitanju krivična dela iz oblasti protiv polnih sloboda i nasilja u porodici. Takođe je održano nekoliko seminara čija je tema bila postupanje prvog policajca na licu mesta kada su u pitanju gore navedena krivična dela.

U svih 27 Policijskih uprava su određene prostorije koje će biti renovirane, opremljene savremenim nameštajem, a koje će služiti za prvo intervjuisanje žrtava rodno zasnovanog nasilja.