Vesti - SPAP II

Search our Site

Šabac od 05. do 07. marta 2018. godine
U nastavku implementacije Projekta „Razvijanje kapaciteta MUP Republike Srbije za strateško planiranje“, realizovana je prva aktivnost u okviru cilja 1. Projekta – Podrška unapređenju kapaciteta Analitičke grupe za sprovođenje i praćenje implementacije NAP za sprovođenje Rezolucije 1325 SB UN za period 2017-2020, u MUP Republike Srbije.

Od 22. do 23. februara 2018. u Vrnjačkoj banji je održan dvodnevni seminar za predstavnike policijskih uprava Kragujevac i Jagodina i saradnike iz područnih centara za socijalni rad, sudova, tužilaštva, zdravstvenih i drugih ustanova koje sarađuju u forenzičkom tretmanu lica mesta kod krivičnih dela.

Marina Ranković, pripadnica beogradske Interventne jedinice 92 Ministarstva unutrašnjih poslova, plivala je danas na Bogojavljenje u mestu Zabrežje na Savi kod Obrenovca u društvu još 48 muškaraca za Časni krst i stigla prva.