Vesti - SPAP II

Search our Site

Velika grupa od ukupno 80 predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije okupila se na zajedničkom događaju za procenu napretka u implementaciji koncepta POM-a u 4 pilot regije (Novi Sad, Kraljevo, Leskovac i Valjevo) i edukaciju i informativni seminar za svih 70 POM kontakt osoba iz svih 27 regionalnih policijskih uprava i centralnih operativnih policijskih odeljenja Direkcije policije.

Učesnici seminara, koji se sprovodi u okviru srpsko švedskog projekta, imali su priliku da čuju kako se tragovi posle izvršenih krivičnih dela nasilje u porodici i protiv polne slobode, pronalaze, fiksiraju, pakuju, transportuju, kao i koje se sve mere primenjuju kako bi se zaštitili i bili validni za dokazivanje u krivičnom postupku...

U skladu sa Planom aktivnosti na sprovođenju Projekta “Razvijanje rodne agende u MUP Republike Srbije”, za 2017. godinu, kancelarija policije Švedske u Beogradu, kao partner MUP-u Republike Srbije na implementaciji Projekta, organizovala je studijsku posetu Evropskom institutu za rodnu ravnopravost /EIGE/u Viljnusu /Litvanija/ u periodu 23.-24. novembra 2017. godine, za tri predstavnika MUP Republike Srbije- članova Implementacionog tima za sprovođenje Projekta.