Vesti - SPAP II

Search our Site

U okviru Švedsko-srpskog saradničkog policijskog programa za 2016-2018. godinu, u periodu od 30.10. do 02.11.2017. godine je uspešno realizovan 2. deo obuke za „SCAN“-analizu pisanih izjava osoba koje su mogući akteri nasilja u partnerskim odnosima, osumnjičeni za incest ili druga krivična dela iz oblasti seksualnih delikata.

Od 26. do 27. oktobra 2017. u Šapcu je održan dvodnevni seminari „Forenzički tretman lica mesta kod nasilja u porodici i krivičnih dela iz oblasti polnih sloboda“ koji se organizuju u okviru programa Švedsko- srpske policijske saradnje, u kojem je jedan od projekata „Razvoj forenzike i forenzičke obrade lica mesta 2016 – 2018 – SweSe III“.

U Beogradu je 21.10.2017. godine, u organizaciji kancelarije policije Švedske u Beogradu, održan trening za 6 ekspertkinja za rodnu ravnopravnost koje učestvuju u svojstvu trenera /kouča/ u realizaciji Gender Coaching Programa za rukovodioce visokog nivoa rukovođenja u Direkciji policiji MUP Republike Srbije.