Vesti - SPAP II

Search our Site

U okviru aktivnosti na formiranju Mreže/Asocijacije žena u MUP Republike Srbije (podcilj 3. Projekta: Glas zaposlenih žena u MUP, kroz Asocijaciju žena policijaca, ima uticaja na donošenje odluka u MUP koje se tiču poslovnih procesa u MUP i poslova policije) nastavljeno je sa osnaživanjem članica Inicijativnog odbora za uspostavljanje Mreže/Asocijacije.

U ponedeljak, 25. septembra 2017. u 10 sati u hotelu ,,Izvor“ u Aranđelovcu otvoren je dvodnevni seminar koji predstavlja početak obuke visokih rukovodilaca u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije za pitanja rodne ravnopravnosti koji se realizuje u okviru programa „Razvoj Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije 2016.-2018.“ koji sprovodi švedska policija u MUP-u Srbije uz finansijsku podršku Vlade Švedske, a čiji je deo projekat „Razvijanje rodne agende u Ministarstvu unutrašnjih poslova“.

Seminar „Forenzički tretman lica mesta kod nasilja u porodici i krivičnih dela iz oblasti polnih sloboda“ u Užicu.