Vesti - SPAP II

Search our Site

Studijska poseta srpske IT ekspertske delegacije iz MUP-a sedištu švedske policije organizovana je uz podršku Švedske policije (SPAPII program) i finansirana od strane Sida s ciljem upoznavanja sa švedskim sistemom podrške za POM pod nazivom PUM- A i drugim bazama podataka koje se koriste za rad analitičara.

Radionica koja je podržana od strane Švedske policije (SPAPII program) organizovana je od 13. do 15. novembra 2017. godine u Šapcu sa stručnjacima iz Direkcije policije i predstavnicima Sektora za ljudske resurse, Odeljenja za policijsko obrazovanje i obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbija.

U okviru Švedsko-srpskog saradničkog policijskog programa za 2016-2018. godinu, u periodu od 30.10. do 02.11.2017. godine je uspešno realizovan 2. deo obuke za „SCAN“-analizu pisanih izjava osoba koje su mogući akteri nasilja u partnerskim odnosima, osumnjičeni za incest ili druga krivična dela iz oblasti seksualnih delikata.