Vesti - SPAP II

Search our Site

Od 26. do 27. oktobra 2017. u Šapcu je održan dvodnevni seminari „Forenzički tretman lica mesta kod nasilja u porodici i krivičnih dela iz oblasti polnih sloboda“ koji se organizuju u okviru programa Švedsko- srpske policijske saradnje, u kojem je jedan od projekata „Razvoj forenzike i forenzičke obrade lica mesta 2016 – 2018 – SweSe III“.

U Beogradu je 21.10.2017. godine, u organizaciji kancelarije policije Švedske u Beogradu, održan trening za 6 ekspertkinja za rodnu ravnopravnost koje učestvuju u svojstvu trenera /kouča/ u realizaciji Gender Coaching Programa za rukovodioce visokog nivoa rukovođenja u Direkciji policiji MUP Republike Srbije.

U okviru aktivnosti na formiranju Mreže/Asocijacije žena u MUP Republike Srbije (podcilj 3. Projekta: Glas zaposlenih žena u MUP, kroz Asocijaciju žena policijaca, ima uticaja na donošenje odluka u MUP koje se tiču poslovnih procesa u MUP i poslova policije) nastavljeno je sa osnaživanjem članica Inicijativnog odbora za uspostavljanje Mreže/Asocijacije.