Vesti - SPAP II

Search our Site

U Beogradu je u periodu od 26. do 28. novembra održan okrugli sto temu ,, Ilegalna trgovina malokalibarskim i lakim naoružanjem i eksplozivnim materijama-mogućnost dalje saradnje“ u okviru programa „Razvoj Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije 2016 -2018.“ koji sprovodi švedska policija u MUP-u Srbije uz finansijsku podršku Vlade Švedske.
Cilj ovog skupa je razgovor i razmena iskustava između švedske i sprske policije o tome šta možemo da uradimo zajedno kako bismo se suočili sa ilegalnim transferom, destabilizacijom akumulacije i zloupotrebom lakog i malokalibarskog naoružanja i njihove municije kao ključnih pokreta konflikta. Diskusija tokom tri dana okruglog stola bi trebalo da dovede do identifikacije zajedničkog osnova za saradnju srpske i švedske policije na ovom području.

15. i 16. novembra 2018. u Aranđelovcu je održan dvodnevni seminar koji predstavlja završetak obuke visokih rukovodilaca u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije za pitanja rodne ravnopravnosti koji se realizuje u okviru programa „Razvoj Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije 2016 -2018.“ koji sprovodi švedska policija u MUP-u Srbije uz finansijsku podršku Vlade Švedske, a čiji je deo projekat „Razvijanje rodne agende u Ministarstvu unutrašnjih poslova“.

U zgradi Palata Srbije 1. novembra 2018. izložena je postavka forenzičke opreme donirane od strane švedske policije zajedno sa fotoretrospektivom dosadašnjih projekata koji su usmereni na razvoj forenzike i forenzičke obrade lica mesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije koji se uz podršku Vlade Švedske sprovode od 2004. godine.