Vesti - SPAP II

Search our Site

U nastavku aktivnosti na pripremi izrade internog akta koji će urediti prevenciju, postupak i mehanizme zaštite zaposlenih u MUP od rodne i na drugim ličnim svojstvima zasnovane diskriminacije i seksualnog uznemiravanja, u Subotici je u periodu od 11. – 13. septembra 2017. , održana Radionica užeg radnog tima MUP.

Od 23. do 24. avgusta 2017. godine je održana druga radionica za predstavnike četiri područne policijske uprave na Kriminalističkoj akademiji u Zemunu sa ciljem da se izradi nacrt Operativne procene javne bezbednosti koristeći operativne prioritete i preporuke definisane na prvoj radionici od 9 – 10. avgusta 2017.

Na Kriminalističkoj akademiji u Zemunu održana je dvodnevna radionica za 12 predstavnika 4 pilot regije i sa 5 stručnjaka tima iz MUP-a koji su radili na izveštaju SOCTA (Procena opasnosti od teškog i organizovanog kriminala) za Republiku Srbiju u skladu sa standardom EUROPOL-a i prvom strateškom procenom i strateškim planom.