Vesti - SPAP II

Search our Site

Kreiran dokument „Smernice za implementaciju mera za ostvarivanje rodne ravnopravnosti u mup republike srbije kroz sistem upravljanja ljudskim resursima“

MUP je u procesu izrade Strateškog plana sa prioritetima za srpsku policiju. Strateški plan sa prioritetima služi da se usmeri rad svih područnih policijskih uprava u skladu sa strateškim prioritetima Direkcije policije. Područne policijske uprave moraju izrade Operativne procene javne bezbednosti (u svrhu opisivanja „šta treba učiniti“ na regionalnom i lokalnom nivou).

U Beogradu je, 15. i 16. juna 2017. godine, održan Seminar posvećen razvijanju Gender coaching programa  za visoke rukovodioce u Direkciji policije MUP Republike Srbije, po uzoru i na osnovu iskustava implementacije ovog modela u policiji Švedske, i  prilagođavanju programa uslovima i potrebama policije Srbije.