Vesti - SPAP II

Search our Site

Okrugli sto ,, Rezultati uvođenja POM u pilot regijama”

13. i 14. juna 2017. u Vršcu je održan okrugli sto na kojem su razmenjena iskustva i evaluirani rezultati uvođenja Policijsko obaveštajnog modela u 4 pilot regije u Srbiji - Novi Sad, Kraljevo, Valjevo and Leskovac.

Seminari „Forenzički tretman lica mesta kod nasilja u porodici i krivičnih dela iz oblasti polnih sloboda“ u Leskovcu i Subotici

U aprilu u Leskovcu i u junu ove godine u Subotici su održani dvodnevni seminari „Forenzički tretman lica mesta kod nasilja u porodici i krivičnih dela iz oblasti polnih sloboda“ koji se organizuju u okviru programa Švedsko- srpske policijske saradnje, u kojem je jedan od projekata „Razvoj forenzike i forenzičke obrade lica mesta 2016 – 2018 – SweSe III“.

29. Maja 2017. godine u Beogradu je održana radionica sa jedanaest pozvanih učesnika iz MUP-a, švedske policije i konsultanata iz IMG-a i kompanije Media Sector za razradu pristupa i izradu plana kako se mogu strateški upotrebiti komunikacije u promociji implementacije POM-a u Policiji Srbije.