Vesti - SPAP II

Search our Site

Seminar „Moć efikasne komunikacije“

Saradnja švedske i srpske policije – jedinstvena studijska poseta švedskoj policiji u Stokholmu

Delegacija srpske policije koju je činilo 12 viših rukovodilaca u policiji i eksperata iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije posetila je 8. -12. maja 2017. godine Policijsku upravu Stokholm i Direkciju švedske policije.

Radionica „Mehanizmi zaštite od rodno zasnovane diskriminacije u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije“