Vesti - SPAP II

Search our Site

U okviru projekta „Podrška procesima strateškog planiranja u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije“ koji je deo Programa saradnje švedske i srpske policije 2016/2018, predstavnici Odeljenja za upravljanje projektima učestvovali su na obuci „Implementacija i praćenje IPA projekata“.

Uspostavljanje Kriminalističko obaveštajnog sistema Mart 2017. - Od strane Radne grupe za realizaciju preporuke 6.2.2, koja se odnosi na uspostavljanje KOS, Kriminalističko obaveštajnog sistema, u poslednjem periodu intenzivirane su aktivnosti, naročito aktivnost broj 6.2.2.4 -

Unapređenjem forenzičkog postupka do efikasnije istrage slučajeva nasilja u porodici i krivičnih dela iz oblasti polnih sloboda.