Vesti - SPAP II

Search our Site

Postoji plan prema predlogu za razvoj IT aplikacije za podršku Operativnim radnim grupama i upravljanje procesom POM-a takozvanog kompjuterizovanog sistema upravljanja poslovima pod nazivom „POM-A“.

U cilju podrške implementacionom procesu, projektni tim POM je preuzeo inicijativu i uz izuzetnu podršku profesora Milana Klisarića razvio predlog alata za procenu napretka u implementaciji POM koji je nazvan Plan evaluacije razvoja POM-a.

U novembru 2016. godine Ministarstvo unutrašnjih poslova je posetila Švedska ekspertkinja za komunikacionu strategiju , gospođa Lota Luteman iz Švedske policije i tom prilikom je održano nekoliko sastanaka na temu komunikacije Ministarstva unutrašnjih poslova i Direkcije policije.