Vesti - SPAP II

Search our Site

Od 25. do 26. oktobra u hotelu "Grand" na Kopaoniku je održan tradicionalni osmi Seminar forenzike sa temom “Forenzička psihologija, nauka proistekla iz prakse”.

Od 30. do 31. maja 2018. na Borskom jezeru održan dvodnevni seminar za predstavnike policijskih uprava Bor i Zaječar i saradnike iz područnih centara za socijalni rad, sudova, tužilaštva, zdravstvenih i drugih ustanova koje sarađuju u forenzičkom tretmanu lica mesta kod krivičnih dela.

Projekat “Razvijanje rodne agende u MUP Republike Srbije”, koji se trenutno sprovodi u MUP Republike Srbije kroz saradnju i podršku policije Švedske, u potpunosti je fokusiran na razvijanje i integraciju politka i procedura koje će obezbediti zadržavanje žena na policijskim poslovima kao i prevazilaženje prepreka za karijerno napredovanje žena u policiji.

Očekivani rezultat realizacije ovog Projekta jeste stvaranje formalnih i neformalnih uslova za institucionalnu integraciju rodne ravnopravnosti unutar MUP kao i integraciju rodne perspektive u rad policije, što podrazumeva da je politika jednakih mogućnosti i poštovanja različitosti sastavni deo svih poslovnih procesa, kao i donošenja odluka i postupanja u policijskom radu. To takođe znači da se davanje jednakih šansi i rodna ravnopravnost, kao i poštovanje različitosti kako unutar policije tako i prilikom reakcije na sve bezbednosne izazove, podrazumeva – odnosno da ovo nije pitanje koje se posebno razmatra i posmatra kao nešto što je nametnuto i o čemu treba naknadno voditi računa.