Vesti - SPAP II

Search our Site

Istraživanje “Mogućnosti za unapređenje položaja žena u operativnom sastavu policije u sklopu reforme sistema upravljanja ljudskim resursima u mup“

U periodu od 16. do 17. juna 2016. godine u Aranđelovcu je održana dvodnevna radionica POM-a sa 33 učesnika iz MUP-a Srbije i švedskih stručnjaka za POM.

Radionica posvećena razmeni iskustava u umrežavanju žena u policijama susednih zemalja.