Vesti - SPAP II

Search our Site

Od 26. do 27. aprila 2018. u Nišu je na Fakultetu za pravne i poslovne studije “dr Lazar Vrkatić” održan dvodnevni seminar za predstavnike policijskih uprava Niš i Pirot i saradnike iz područnih centara za socijalni rad, sudova, tužilaštva, zdravstvenih i drugih ustanova koje sarađuju u forenzičkom tretmanu lica mesta kod krivičnih dela.

Drugi Seminar za članove/ce Analitičke grupe održan je u Vrnjačkoj Banji  u periodu od 23. do 25. aprila 2018. godine, sa ciljem da se učesnici podsete osnovnih pojmovima /rod, pol, rodne uloge, rodni identiteti, rodna ravnopravnost/; razumeju šta je rodna perspektiva i kako se ona integriše u rad institucija; da se upoznaju sa alatima za integraciju rodne perspektive, pre svega rodnom analizom i nauče kako da je koriste u svom radu; kao i da razumeju šta je rodno zasnovana diskriminacija, kako da je prepoznaju i koje instrumente zaštite od svih tipova diskriminacije prepoznaje naš pravni sistem.

U okviru sprovođenja Programa podrške strateškom razvoju Ministarstva unutrašnjih poslova Direkcije Policije, a u vezi Akcionog plana za pristupanje EU i preporukama datim od strane Evropske Komisije, održana je trodnevna radionica, aktivnost 6.1 "Izrada procene nacionalnog zakonodavnog okvira za uspostavljanje KOS-a” u u periodu od 23.04. do 25.04.2018. godine, u hotelu "Izvor" u Aranđelovcu.