Vesti - SPAP III

Search our Site

U periodu od 10. do 12. aprila 2019. godine u hotelu Šeraton u Novom Sadu održana je Radionica za žene članice Mreže žena u policiji koje su оpredeljene za kontakt osobe u svojim Organizacionim jedinicama na temu „Veštine komunikacije i javnog nastupa“ sa ciljem unapređenja komunikacionih i prezentacionih znanja i veština članica Mreže žena u policiji.

Prvog aprila 2019. delegacija Švedske  posetila je Policijsku upravu u Kraljevu kao jednog od ključnih i reprezentativnih činilaca saradnje između policija Srbije i Švedske na ”Programu saradnje izmedju policija Švedske i Srbije (SPAP)” koji se sa velikim uspehom sprovodi već devet godina, kako bi se informisala o rezultatima dosadašnjeg rada, kao i o budućim planovima razvoja.

U okviru sprovođenja Projekta “Razvijanje rodne agende u MUP Republike Srbije” u period od 2016 – 2018. godine”, izrađena su i doneta interna akta za implementaciju mera rodne ravnopravosti u MUP Republike Srbije, kao formalnih preduslova za sistemsku integraciju rodne ravnopravnosti, kao i sprečavanje, prevenciju i zaštitu od rodno zasnovane diskriminacije u policiji i MUP Republike Srbije.