Vesti - SPAP III

Search our Site

U ponedeljak, 11. februara 2019.  u hotelu ,,Izvor“ u Aranđelovcu otvoren je dvodnevni seminar koji predstavlja početak drugog ciklusa sprovođenja programa obuke visokih rukovodilaca u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije o integraciji rodne perspektive u policijski rad koji se realizuje u okviru Projekta  “Razvijanje rodne agende u Ministarstvu unutrašnjih poslova“.  Ovaj Projekat se srpovodi u okviru Programa „Razvoj Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije 2019-2020.“ uz podršku švedske policije kao implementacionog partnera i uz finansijsku podršku Vlade Švedske.

Ovaj ekskluzivni program podučavanja visokih rukovodilaca policije, čiji drugi ciklus počinje ovim Seminarom, obuhvata 10 visokih rukovodilaca Direkcije policije, koji će u neposrednom kontatku i radu sa ekspertom za rodna pitanja dobiti neophoda znanja i ovladati neophodnim alatima kako bi razumeli a potom i implementirali, polazeći od njihove uloge u policijskoj organizaciji, rodnu komponentu u sve funcije upravljanja ljudskim potencijalom u jedinici kojom rukovode i obezbedili rodnu perspektivu u okviru aktivnosti koje ta jedinica sprovodi, saglasno delokrugu njenog rada.
Seminar u Aranđelovcu je otvorio Zvezdan Radojković, pomoćnik direktora policije, i zahvalio se švedskoj vladi na podršci u realizaciji ovakvih projekata koji su važni za razvoj MUP i tom prilikom izrazio lično i profesionalno zadovoljstvo u ime Direkcije policije što se u MUP-u u naredne dve godine nastavlja sprovođenje projekta i što organizacija pokazuje značajan napredak u sprovođenju rodne agende i ostvarenju rodne ravnopravnosti.  

Mats Berggren, rukovodilac programa „Razvoj MUP-a 2019 - 2020“,  koji sprovodi švedska policija, naglasio je da mu je velika čast što rukovodi produžetkom projekta koji je deo uspešne saradnje koja traje više od 14 godina. ,,Jednake mogućnosti za žene u bilo kojoj organizaciji čine svaku organizaciju efikasnijom ukoliko postoji rodni balans. Istraživanja u SAD pokazuju da organizacija u kojoj postoji dobar balans muškaraca i žena radi efikasnije i bolje rešava probleme i izazove poslovanja", rekao je Berggren.
,,Prvi gender koučing program je postigao odlične rezultate što je rezultiralo interesovanjem da se ovakav program implementira i u drugim zemljama kojima policija Švedske pruža stručnu pomoć i podršku” dodaje Mats Bergren.

Gordana Vuković, pomoćnik načelnika Sektora za ljudske resurse i koordinator implementacionog tima projekta „Razvijanje rodne agende u Ministarstvu unutrašnjih poslova“ je izrazila zadovoljstvo što se nakon izuzetnog uspeha koji je postigao prvi ciklus obuke visokih rukovodilaca nastavlja sprovođenje ovog ekskluzivnog programa, ovog puta sa 10 rukovodilaca pažljivo selektovanih od strane direktora policije. Vuković je istakla da je Ministarstvo unutrašnjih poslova jedino ministarstvo koje je u potpunosti ostvarilo zadatke koji se tiču sprovođenja rodne agende koje je zadato od strane Vlade Republike Srbije. Održivost sistema koji je uspostavljen sprovođenjem ovog projekta garantuju Odbor za rodnu ravnopravnost koji je formiran u MUP, kao i brojna interna akta doneta u prethodnom periodu čija puna implementacija i sprovođenje predstavlja novi izazov za MUP.
U svom izlaganju Vuković se osvrnula na projekat razvoja rodne agende koji se u poslednje tri godine sprovodi u MUP i istakla da je usvajanjem novog Zakona o policiji, u sistem uvedena obavezna stručna obuka za rukovodioce, dok Uredba o karijernom razvoju policijskih službenika, bliže uređuje karijerni razvoj, te je za napredovanje u neposredno viši nivo rukovođenja propisano da se uspešno položi stručni ispit.
,,Imajući u vidu trenutno stanje i aktivnosti koje su u toku, pravi je trenutak da se kroz ovaj vid podučavanja visokih rukovodilaca, iskoriste naučene lekcije iz koučing programa koji se organizuje za visoke rukovodioce, i rodna pitanja integrišu u program obuke za sve nivoe rukovođenja, kao i da se rukovodioci motivišu da podignu svoje kompetencije na viši nivo kako bi bili uspešniji i doprineli razvoju i efikasnosti policijskog rada." navela je Vuković.

 

 

gcar21
 

ZAPOČET DRUGI CIKLUS GENDER COACHING PROGRAMA

gcar22
 

ZAPOČET DRUGI CIKLUS GENDER COACHING PROGRAMA

gcar28
 

ZAPOČET DRUGI CIKLUS GENDER COACHING PROGRAMA

 

Tatjana Vasić, konsultantkinja za rodnu ravnopravnost u kancelariji švedske policije u Beogradu istakla je da specifičnost ovog modela edukacije rukovodilaca proizilazi iz mogućnosti dobijanja jedan na jedan saveta i podrške od eksperta za rodna pitanja, za implementaciju rodne perspektive u svakodnevni rad policije, kroz sve funkcije rukovođenja i upravljanja, čime je upodobljen ne samo njihovom vremenu, već pre svega, potrebama visokih rukovodilaca, s obzirom na njihovu ulogu koja proizilazi iz nivoa rukovođenja, kao i prioriteta iz delokruga rada organizacione jedinice kojom rukovode, što ga čini posebnim i efikasnim.
,,To ga istovremeno čini i ekskluzivnim jer će visoki rukovodioci imati priliku  da razviju svoje kompetencije i kapacitete za sprovođenje politike poštovanja različitosti i jednakih šansi, i tako doprinesu ličnom i razvoju organizacije, kao i većoj efikasnosti njenog rada.
Realizacijom Programa, kroz različite oblike rada, rukovodilac će poboljšati neophodna znanja o politici rodne ravnopravnosti, koja je manifestovana kroz međunarodne propise koje je ratifikovala naša zemlja i domaće pozitivne propise koji su doneti u oblasti rodne ravnopravnosti i nediskriminacije; bolje razumeti obaveze koje iz ovih propisa proizilaze  za policiju; ovladati alatima neophodnim da ova znanja primeni u praksi – kroz proces rukovođenja i neposredni rad njegove organizacione jedinice, kao i da izradi i sprovede Individualni plan razvoja njegove organizacione jedinice kroz transfer u prasku stečenih znanja i veština." naglasila je Vasić.
 
Gender koučing program se sprovodi u dvogodišnjem periodu, primenom nekoliko metoda rada i podučavanja rukovodiocilaca. U prvoj godini, Program se realizuje kroz individualni rad sa ličnim trenerom za rodna pitanja, zajedničkim učešćem na seminarima na kojima se razmatraju teme od zajednikog interesa i potreba za sve učesnike i izradu individualog plana integracije rodne perspektive  unutar organizacije, kroz ulogu rukovodioca, kao i kroz policijski rad u oblasti kojom rukovodi.
U drugoj godini sprovođenja Programa, rukovodilac sprovodi sačinjeni Plan, u okviru svog mandata i delokruga rada, uz konsultantsku pomoć i podršku dodeljenog trenera. 
 
Drugog dana, ekspertkinje koje su bile uključene u prvi ciklus realizacije Programa, a koje će istu ulogu imati i u drugom ciklusu sa novih 10 rukovodilaca, predstavile su iskustva u sprovođenju ovog programa, ukazale na ključne tačke u njegovoj realizaciji (individualizacija ciljeva, prepoznavanje i savladavanje otpora i dr.)  i nove učesnike u Programu upoznale sa  osnovnim principima i zahtevima u sprovođenju Programa, odnosno  pretpostavkama za efikasan rad.
 
Svoja iskustva učešća u I ciklusu ovog Programa, koristi za same rukovodioce i za organizacionu jedinicu kojom rukovode, predstavili su rukovodioci visokog nivoa rukovođenja koji su bili učesnici prvog ciklusa. Oni su prezentovali način rada, uključivanja ostalih rukovodilaca i zaposlenih u ovaj proces, potrebu analize rodno razvrstanih podataka i sprovođenja drugih metoda analize problema,  kao i načina definisanja mera iz njihove nadležnosti koje su u funkciji integracije rodne ravnopravnosti i rodne perspektive u policijski rad. Predstavili su i rezultate u sprovođenju individualnih planova koje su sačinili tokom trajanja Programa.
Nakon upoznavanja novoodabranih rukovodilaca – učesnika u ovom ciklusu Programa, sa ekspertkinjama sa kojima će raditi tokom godinu dana, dogovorena je dinamika realizacije programa i naredne aktivnosti.

 

gcar23
 

ZAPOČET DRUGI CIKLUS GENDER COACHING PROGRAMA

1gcar25
 

ZAPOČET DRUGI CIKLUS GENDER COACHING PROGRAMA

gcar24
 

ZAPOČET DRUGI CIKLUS GENDER COACHING PROGRAMA