Vesti - SPAP III

Search our Site

U sklopu SPAP III, projekat “Forenzika u kriminalističkim istragama” od 12. do 14. februara sprovedena je obuka na temu upravljanja kvalitetom na kojoj je učestvovalo tridesetaka radnika MUPa. Predavači su bile renomirane stručnjakinje Mr Snežana Pavićević, dipl.maš.ing i Mr Vida Živković, magistar fizičkih nauka.

Obuka se sastojala iz dva dela:
 
1.  Jednodnevna obuka “Tranzicija na novu reviziju standarda  SRPS ISO/IEC 17025:2017 u laboratorijskoj praksi”.
 
Cilj ove jednodnevne obuke je bio da se policijski službenici koji rade u NCKF  upoznaju sa svim novinama koje donosi nova revizija standarda ISO/IEC 17025:2017, jer ona donosi najveće izmene u ovom standardu posle izmene iz 2005. godine. Kroz predstavljanje promena u novoj reviziji standarda biće prikazan i očekivan uticaj ovih promena na celokupnu organizaciju, tako da će polaznici ove obuke biti u mogućnosti da se na vreme pripreme za implementaciju zahteva ISO/IEC 17025:2017.

 

 

forenzika kvalitet1
 

OBUKA ,,UPRAVLJANJE KVALITETOM U KRIMINALISTIČKIM ISTRAGAMA"

forenzika kvalitet3
 

OBUKA ,,UPRAVLJANJE KVALITETOM U KRIMINALISTIČKIM ISTRAGAMA"

forenzika kvalitet4
 

OBUKA ,,UPRAVLJANJE KVALITETOM U KRIMINALISTIČKIM ISTRAGAMA"

 

2.Dvodnevna obuka “Interni proverivači sistema menadžmenta sa zahtevima standarda ISO/IEC 17025:2017”. 

Cilj ove obuke je bio da se polaznici, kroz predavanja i kroz simulaciju ocenjivanja osposobe za sprovođenje internih provera u laboratorijama prema zahtevima standarda ISO 19011:2018.
Razumevanje principa provere i iskustvo u proverama pozitivno će uticati i na implementaciju i razumevanje zahteva standarda ISO/IEC 17025:2017.