Vesti - SPAP III

Search our Site

U okviru sprovođenja Projekta “Razvijanje rodne agende u MUP Republike Srbije” u period od 2016 – 2018. godine”, izrađena su i doneta interna akta za implementaciju mera rodne ravnopravosti u MUP Republike Srbije, kao formalnih preduslova za sistemsku integraciju rodne ravnopravnosti, kao i sprečavanje, prevenciju i zaštitu od rodno zasnovane diskriminacije u policiji i MUP Republike Srbije.

U tom smislu, uz podršku i pomoć eksternih eksperata,tokom 2018. godine, su izrađene, a potom odstrane ministra i donete Smernice za implementaciju mera za ostvarivanje rodne ravnopravnosti u MUP Republike Srbije kroz sistem upravljanja ljudskim resursima, kao i Uputstvo sa smernicama za prevenciju i zaštitu od rodno zasnovane disrkiminacije i diskriminacije zasnovane na drugim ličnim svojstvima u MUP Republike Srbije. Takođe, u cilju boljeg razumevanja i efikasnije primene pomenutog Uputstva, izrađen je i Priručnik, u kome su pojašnjeni osnovni elementi diskriminacije, kako bi lakše bila prepoznata i razgraničena od drugih nezakonitih postupanja, kao i objašnjeni interni postupci za sprečavanje i zaštitu zaposlenih od svih oblika diskriminacije, a posebno zasnovane na rodu i polu.

U cilju boljeg razumevanja i efikasnije primene ovih dokumenata I akata u praksi, u okviru projektnih aktivnosti na realizaciji pomenutog Projekta u ovoj godini, održana je prva prezentacija navedenih internih akata u PU u Kraljevu, 15. marta 2019. godine. Prezentacijama /održane su dve prezentacije tokom istog dana/ koje su održali predstavnici Sektora za ljudske resurse, a svojim učešćem podržali I predstavnici Direkcije policije, prisustvovalo je 60-tak rukovidilaca svih nivoa rukovođenja u PU u Kraljevu, Kragujevcu, Kruševcu I Novom Pazaru.

U okviru prezentacije predstavljene su posebno Smernice a potom i Uputstvo i Priručnik, kroz pojašnjenja i iznošenje velikog broja primera, kako bi se instituti, mehanizmi i procedure iz ovih dokumenata bolje razumeli i prepoznali u praksi.

Učesnici su imali priliku, da nakon prezentacija, postave pitanja, iskažu svoje dileme i razreše nejasnoće, s obzirom da su rukovidoci najodgovorniji za sprovđenje ovih akata u svojoj organizacionoj jedinici, a istovremeno i nosioci mnogih od ovih aktivnosti I akteri u propisanim procedurama. U tom smislu data su potrebna pojašnjenja i odgovori na postavljena pitanja od strane prezentera I ostalih predstavnika Sektora za ljudske resurse, kao i Direkcije policije i predstavnice Kancelarije policije Švedske u Beogradu.

 

3
 

PREZENTACIJA INTERNIH AKATA ZA SPROVOĐENJE POLITIKE RODNE RAVNOPRAVNOSTI

2
 

PREZENTACIJA INTERNIH AKATA ZA SPROVOĐENJE POLITIKE RODNE RAVNOPRAVNOSTI

1
 

PREZENTACIJA INTERNIH AKATA ZA SPROVOĐENJE POLITIKE RODNE RAVNOPRAVNOSTI

Prezentacije su održale predstavnice Sektora za ljudske resurse, Natalija Tomić i Nikolina Đujić.
Skup je otvorio načelnik PU u Kraljevu, Željko Rajković, a uvodne napomene dali su Gordana Vuković, pomoćnica načelnika Sektora za ljudske resurse i rukovodilac Implementacionog tima MUP za sprovođenje Projekta “Razvijanje rodne agende u MUP”, Aleksandar Vasilijević, zamenik načelnika Uprave policije u Direkciji policije MUP i Tatjana Vasić, konsultantkinja za rodnu ravnopravnost u Kancelariji policije Švedske u Beogradu.