Vesti - SPAP III

Search our Site

Prvog aprila 2019. delegacija Švedske  posetila je Policijsku upravu u Kraljevu kao jednog od ključnih i reprezentativnih činilaca saradnje između policija Srbije i Švedske na ”Programu saradnje izmedju policija Švedske i Srbije (SPAP)” koji se sa velikim uspehom sprovodi već devet godina, kako bi se informisala o rezultatima dosadašnjeg rada, kao i o budućim planovima razvoja.

Jedna od ključnih tema ove posete bila je uvođenje Policijsko-obaveštajnog modela kao efikasnog i modernog načina upravljanja policijskim poslovima, koji podrazumeva planiranje potrebnih resursa za proaktivno delovanje policije na sprečavanju i suzbijanju kriminala sa adekvatnim strateškim i operativnim procenama. Pored uvođenja Policijsko-obaveštajnog modela, tema posete bila je i sprovođenje i drugih komponenti programa koje pokrivaju širok spektar tema:  unapredjenje forenzičke istrage lica mesta (sa posebnim akcentom na rodno-zasnovano nasilje i nasilje u porodici), rodna ravnopravnost i razvoj kapaciteta za strateško upravljanje.
 
Članovi delegacije Švedske bili su: Ola Andersson, Savetnik u ambasadi Švedske, Svetlana Nešović, Rukovodilac projekta, ambasada Švedske, Annika von Bahr, Sida Stokholm, Samme Friedriksen, Sida Stokholm, Mats Bergren, rukovodilac programa SPAP III, Sandra Vukotić, savetnik na Programu SPAP III i Tatjana Vasić, konsultantkinja za rodnu ravnopravnost.
 
Ispred Ministarstva unutrašnjih poslova goste su pozdravili pomoćnici direktora policije Bogoljub Živković i Zvezdan Radojković, načelnik PU Kraljevo Željko Rajković, Saša Stojković načelnik odeljenja kriminalističke policije PU Kraljevo i Vladan Zec, zamenik načelnika Nacionalnog centra za kriminalističku forenziku.

 

kraljevo7
 

POSETA DELEGACIJE ŠVEDSKE PU KRALJEVO

kraljevo1
 

POSETA DELEGACIJE ŠVEDSKE PU KRALJEVO

kraljevo3
 

POSETA DELEGACIJE ŠVEDSKE PU KRALJEVO

Prilikom posete delegacije, domaćini su predstavili rezultate postignute u Ministarstvu unutrašnjih poslova, a posebno u PU Kraljevo na implementaciji Policijsko obaveštajnog modela u svakodnevni policijski rad i rezultate koji su do sada postignuti i efekte uvođenja modela na planu smanjenja broja krivičnih dela na teritoriji PU Kraljevo, kao što je veća zaplena narkotika, smanjnje broja saobraćajnih nezgoda, smanjenje broja krađa i veći broj rešenih slučajeva. Takođe, prezentovani su rezultati realizacije aktivnosti na unapređenju forenzičke istrage, a posebno kada su u pitanju dela porodičnog i seksualnog nasilja. Gosti su bili u prilici da vide posebno opremljenu sobu za prvo ispitivanje žrtava porodičnog nasilja i u razgovoru čuli pozitivne efekte ispitivanja žrtava u uslovima ove posebno opremljene prostorije.